Henkilöstötutkimuksessa näkyi positiivista kehitystä useimmilla osa-alueilla.

Johtamisella on laajat vaikutukset organisaatiossa. Hyvä johtaminen vaikuttaa muun muassa toiminnan laatuun, työhyvinvointiin ja työpaikan vetovoimaisuuteen. Meillä HUSissa yhtenä vuoden 2021 strategisena tavoitteena oli laadukas johtaminen. Tavoitteena oli henkilöstön 90 prosentin tyytyväisyys esihenkilönsä ja työyksikkönsä johtamiseen.

Mittarina käytimme uutta Johtamissyke-kyselyä, jonka teemme neljä kertaa vuoden aikana. Kyselyssä arvioimme tyytyväisyyttä ja kokemusta johtamisesta noin kuuden kysymyksen kautta. Vuoden viimeisimmässä Johtamissykkeessä koko henkilöstöstä 73 % oli tyytyväisiä johtamiseen. Tyytyväisyydessä tapahtui vuoden aikana hienoista parannusta kaikilla kyselykierroksilla. 37 prosentilla esihenkilöistä heidän alaistensa tyytyväisyys johtamiseen oli yli 90 %. 

Esihenkilötyö parani

 Vuoden 2021 henkilöstötutkimuksen tuloksissa tapahtui positiivista kehitystä useimmilla kysymysalueilla. Erityisesti esihenkilöindeksissä, joka kuvaa kokemusta lähiesihenkilötyöstä, tapahtui parannusta. Esimerkiksi yksiköiden määrä, jossa esihenkilöindeksi oli alle 3,0 (asteikko 1–5), puolittui viime vuoden 60 yksiköstä kolmeenkymmeneen yksikköön. 

37 prosentilla esihenkilöistä heidän alaistensa tyytyväisyys johtamiseen oli yli 90 %.

Henkilöstötutkimuksen ja Johtamissykkeen lisäksi saamme tiedollista tukea johtamisen ja työyhteisön kehittämiseen vuosittain tehtävästä HUS Riskit -päivitysarvioinnista. Yksikkökohtaisina arviointityökaluina oli käytettävissä Fiilismittari-arviointi ja johtamisen 360-arviointi. Yksi osaamisen kehittämisen painopistealueista on edelleen esihenkilötyön ja johtamisen koulutuksen sekä muun tuen kehittäminen. Hiljattain esihenkilötehtävissä aloittaneiden uusi koulutuskokonaisuus käynnistyy keväällä 2022. 

Vuoden 2021 aikana toteutimme useita kaikille esihenkilöille tarkoitettuja johtamisen ajankohtaistilaisuuksia. Näissä käsittelimme muun muassa etä- ja monipaikkaisen työn johtamista, valmentavaa johtajuutta sekä HUSin strategisia päämääriä vuodelle 2022. 

HR-kumppaneiden vastuualueillaan pitämät säännölliset esihenkilöinfot vakiinnuttivat asemansa ja saivat erittäin positiivista palautetta ajankohtaistiedon viestinnän välineenä.