Alueellisen rekrytoinnin pilottihanke nosti esiin uusia toimivia käytäntöjä rekrytoinnin kehittämiseksi. Rekrytointiviestinnällä pyrimme tavoittamaan yhä useampia hakijoita.

Vuonna 2020 toteutimme yhtenä strategisena projektina Laadukas rekrytointiprosessi –projektin, jossa mallinnettiin HUSin rekrytointiprosessi ja luotiin malli alueellisille rekrytoijille. Projektiryhmä koostui eri tulosalueiden ja tulosyksiköiden edustajista.

Vuoden 2021 aikana aloitimme mallin pilotoinnin Porvoon sairaalassa, jossa aloitti työnsä alueellinen rekrytoija. Uudessa toimintamallissa rekrytoija toimii keskitettynä esihenkilöiden tukena ja aktiivisena toimijana rekrytoinneissa tulosalueella tai tulosyksilöissä.

Toimintamallilla haluamme vastata paremmin nykyisen rekrytointimarkkinan haasteisiin, kuten osaajien saatavuuteen sekä varmistaa erinomaisen hakijakokemuksen. Pilottihankkeen tarkoituksena on nostaa uudesta mallista esiin parhaita käytänteitä, joita voisimme hyödyntää myös muissa yksiköissä. Kokeilu on nyt jo vaikuttanut positiivisesti hakijakokemukseen, koko rekrytointiprosessista on tullut tasalaatuisempi ja esihenkilöiden aikaa on vapautunut muihin tehtäviin.

Onnistunut rekrytointiprosessi vaikuttaa työnantajamielikuvaan

Kilpailu hoitoalan osaajista on valtakunnallisesti kovaa. HUSin vetovoimatekijöitä ovat muun muassa erikoissairaanhoito sekä merkityksellinen työ Suomen suurimmassa yliopistosairaalassa.

Me tarjosimme vuonna 2021 yhteensä 3 359 työpaikkaa, mikä on 14 % enemmän, kuin edellisenä vuonna. Meille haki töihin yli 27 000 hakijaa joka on 23 % vähemmän, kuin vuonna 2020, mikä kertoo viestiä osaajien vaikeasta saatavuudesta.

Hakijoiden tavoittamiseksi panostimme yhä enemmän julkaistujen työpaikkailmoitusten rekrytointimarkkinointiin esimerkiksi lisänäkyvyydellä ja hakuilmoitusten kohdentamisella oikealle kohderyhmälle.

Hyvin onnistuneella rekrytointiprosessilla vaikutamme myönteisesti myös hakijapolkuun, työnantajakuvaan ja sitä kautta osaajien saatavuuteen.

Lue lisää Porvoon sairaalan rekrytoijasta.