Strategisella tavoitteellamme “Meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa” pyrimme parantamaan henkilöstön saatavuutta ja sitoutumista.

Henkilöstön vaihtuvuus on kasvanut erikoissairaanhoidossa, koko sote-sektorilla ja myös muilla toimialoilla. Pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Työvoimapulan ja lähtövaihtuvuuden selittäviä tekijöitä on useita. Sote-alan työt koetaan merkityksellisinä, mutta kuormitus esimerkiksi hoitotyössä on kasvanut.

Henkilöstön saatavuuden ongelmat ovat korostuneet erityisesti koronapandemian aikana. Sote-alalla ei ole työvoimareserviä, josta henkilöstöä olisi rekrytoitavissa nykyisiin tai tulevaisuuden kasvaviin tarpeisiin.

Yhtenä strategisena tavoitteenamme vuodelle 2022 on ”Meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa”. Tämän tavoitteen toteutumista seuraamme sekä strategisten että operatiivisten mittareiden avulla. 

Strategiset mittarit ovat: 

  • Lähtövaihtuvuus, pois lukien eläköitymiset 
  • Alle vuoden aikana vakinaisesta palvelusuhteesta irtisanoutuneet

Operatiiviset mittarit ovat:

  • Tyytyväisyys johtamiseen 
  • Hakemukset avoimiin tehtäviin 
  • Työn merkityksellisyys 

Onnistuneella johtamisella voimme saavuttaa tuloksia myös henkilöstön saatavuuden ja sitoutumisen suhteen. Yhtenä HUS-tason strategisena projektina onkin “Johtamisen ja lähiesihenkilötyön edellytysten varmistaminen”. Projektin aikana tarkastelemme muun muassa johdettavat kokonaisuudet, eri esihenkilöroolit, tehtävät, toimivaltuudet sekä kuvaamme hyvän johtamisen mahdollistavat rakenteet ja toimenpiteet asioiden kuntoon saattamiseksi. Näiden pohjalta käynnistämme pilotteja ja mahdollistamme osallistumisen oman työn ja yksikön toiminnan suunnitteluun. Tavoitteena on mahdollistaa hyvä arjen johtaminen sekä tiimien että yksittäisten työntekijöiden kohdalla.