TAULUKKO 1

Avainlukuja 2017–2021

2017 2018 2019 2020 2021
Henkilöstön lukumäärä 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
vakinaiset 19 027 19 399 20 409 20 774 20 865
määräaikaiset, joista 5 301 5 537 6 127 6 388 5 968
sijaisia 3 322 3 384 3 554 3 450 3 222
avoimen viran/ toimen hoitajia 1 929 2 106 2 486 2 834 2 653
lyhytaikaisia (1-12 pvä) 50 47 87 104 93
Henkilöstö henkilöstöryhmittäin 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
hoitohenkilökunta 13 208 13 383 14 310 14 595 14 220
lääkärit 3 118 3 227 3 430 3 445 3 462
muu henkilökunta 6 739 6 984 7 415 7 636 7 581
erityistyöntekijät 1 263 1 342 1 381 1 486 1 570
Keski-ikä 43,8 43,9 43,8 43,5 43,7
naiset 44,1 44,2 44,1 43,8 43,9
miehet 42,3 42,5 42,4 42,2 42,4
vakinaiset 46,2 46,3 46,2 45,9 45,8
määräaikaiset 35,4 35,8 35,9 35,8 36,3
Sukupuolijakauma naisia / miehiä (%) 84,2 / 15,8 84,2 / 15,8 83,9 / 16,1 83,5 /16,5 83,3 / 16,7
Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 5,8 % 7,9 % 8,3 % 8,6 % 10,5 %
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä 6,5% (*) 5,1 % 5,5 % 5,8 % 7,9 %
Koulutuspäiviä / henkilö 3,3 3,5 3,6 2,1 2,2
Sairauspoissaolo% 4,0 % 4,1 % 3,9 % 4,4 % 4,4 %
Palkat ja palkkiot toimintakuluista ilman sosiaalikuluja (%) 47,4 46,5 45,8 45,3 42,7
Vuokratyövoiman käyttö euroina (€) 20 683 246 22 867 230 31 002 753 38 281 585 36 341 839

 

TAULUKKO 2

Koko-/osa-aikaiset palvelussuhteet 1.12.2021 (sisältää osa-aikaiset poissaolot)

Henkilöä Osa-aikaiset Osa-aikaiset % Koko-aikaiset Koko-aikaiset % Työssä yht. henkilöä Työssä % Poissa yhteensä Poissa %
Hoitohenkilökunta yht 14 261 2 372 16,63 11 889 83,37 10 815 75,84 3 446 24,16
Lääkärit yht 3 433 758 22,08 2 675 77,92 2 772 80,75 661 19,25
Muu henkilökunta yht 7 472 614 8,22 6 858 91,78 6 293 84,22 1 179 15,78
Erityistyöntekijät yht 1 609 432 26,85 1 177 73,15 1 381 85,83 228 14,17
Yhteensä 26 775 4 176 15,60 22 599 84,40 21 261 79,41 5 514

 

TAULUKKO 3

Henkilöstön lukumäärä

Henkilöstön lukumäärä

TP 2020 TA 2021 TP 2021 TP2021 vs TA2021 poikkeama TP2021 vs TA2021 poikk.-% TP2021 vs TP2020 muutos TP2021 vs TP2020 muutos-%
HUS yhteensä 27 162 27 444 26 833 -611 -2,2 % -329 -1,2 %
   Hoitohenkilökunta 14 595 14 930 14 220 -710 -4,8 % -375 -2,6 %
   Lääkärit 3 445 3 544 3 462 -82 -2,3 % 17 0,5 %
   Muu henkilökunta 7 636 7 525 7 581 56 0,7 % -55 -0,7 %
   Erityistyöntekijät 1 486 1 444 1 570 126 8,7 % 84 5,7 %
Sairaanhoitoalueet yhteensä 17 429 17 602 17 138 -464 -2,6 % -291 -1,7 %
   Hoitohenkilökunta 11 941 12 123 11 585 -538 -4,4 % -356 -3,0 %
   Lääkärit 2 961 3 041 2 978 -63 -2,1 % 17 0,6 %
   Muu henkilökunta 1 545 1 468 1 562 94 6,4 % 17 1,1 %
   Erityistyöntekijät 982 970 1 013 43 4,4 % 31 3,2 %
HYKS-sha 9 587 9 689 9 389 -300 -3,1 % -198 -2,1 %
   Hoitohenkilökunta 6 374 6 474 6 118 -356 -5,5 % -256 -4,0 %
   Lääkärit 1 865 1 907 1 886 -21 -1,1 % 21 1,1 %
   Muu henkilökunta 953 936 957 21 2,3 % 4 0,4 %
   Erityistyöntekijät 395 373 428 55 14,7 % 33 8,4 %
HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalue 5 649 5 626 5 531 -95 -1,7 % -118 -2,1 %
   Hoitohenkilökunta 4 031 3 994 3 895 -99 -2,5 % -136 -3,4 %
   Lääkärit 743 773 734 -39 -5,0 % -9 -1,2 %
   Muu henkilökunta 327 299 355 56 18,6 % 28 8,6 %
   Erityistyöntekijät 548 559 547 -12 -2,2 % -1 -0,2 %
Hyvinkään sha 1 047 1 108 1 079 -29 -2,6 % 32 3,1 %
   Hoitohenkilökunta 729 796 758 -38 -4,8 % 29 4,0 %
   Lääkärit 178 180 185 5 2,8 % 7 3,9 %
   Muu henkilökunta 118 111 115 4 3,6 % -3 -2,5 %
   Erityistyöntekijät 22 21 21 0 0,0 % -1 -4,5 %
Lohjan sha 623 629 619 -10 -1,6 % -4 -0,6 %
   Hoitohenkilökunta 441 463 452 -11 -2,3 % 11 2,5 %
   Lääkärit 96 97 89 -8 -7,8 % -7 -7,3 %
   Muu henkilökunta 78 62 69 7 11,7 % -9 -11,5 %
   Erityistyöntekijät 8 8 9 1 13,6 % 1 12,5 %
Porvoon sha 523 550 520 -30 -5,5 % -3 -0,6 %
   Hoitohenkilökunta 366 396 362 -34 -8,6 % -4 -1,1 %
   Lääkärit 79 85 84 -1 -1,2 % 5 6,3 %
   Muu henkilökunta 69 60 66 6 10,0 % -3 -4,3 %
   Erityistyöntekijät 9 9 8 -1 -11,1 % -1 -11,1 %
Muut tulosalueet yhteensä 9 733 9 841 9 695 -146 -1,5 % -38 -0,4 %
   Hoitohenkilökunta 2 654 2 807 2 635 -172 -6,1 % -19 -0,7 %
   Lääkärit 484 503 484 -19 -3,8 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 6 091 6 057 6 019 -38 -0,6 % -72 -1,2 %
   Erityistyöntekijät 504 474 557 83 17,6 % 53 10,5 %
HUS Tilakeskus 29 31 31 0 -1,3 % 2 6,9 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 29 31 31 0 -1,3 % 2 6,9 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Yhteiset tulosalue 394 423 422 -1 -0,2 % 28 7,1 %
   Hoitohenkilökunta 17 14 18 4 28,6 % 1 5,9 %
   Lääkärit 21 22 22 0 0,0 % 1 4,8 %
   Muu henkilökunta 337 370 365 -5 -1,4 % 28 8,3 %
   Erityistyöntekijät 19 17 17 0 0,0 % -2 -10,5 %
Ulkoinen tarkastus 5 4 5 1 25,0 % 0 0,0 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 5 4 5 1 25,0 % 0 0,0 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Työterveys 68 80 75 -5 -6,3 % 7 10,3 %
   Hoitohenkilökunta 43 46 48 2 4,3 % 5 11,6 %
   Lääkärit 8 15 8 -7 -46,7 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 12 13 14 1 7,7 % 2 16,7 %
   Erityistyöntekijät 5 6 5 -1 -16,7 % 0 0,0 %
HUS Tietohallinto 452 461 442 -19 -4,0 % -10 -2,2 %
   Hoitohenkilökunta 5 0 7 7 0,0 % 2 40,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 446 461 435 -26 -5,6 % -11 -2,5 %
   Erityistyöntekijät 1 0 0 0 0,0 % -1 -100,0 %
HUS Apteekki 410 396 470 74 18,7 % 60 14,6 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 1 1 1 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 116 107 131 24 22,4 % 15 12,9 %
   Erityistyöntekijät 293 288 338 50 17,4 % 45 15,4 %
HUS Logistiikka 448 483 516 33 6,7 % 68 15,2 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 448 483 516 33 6,7 % 68 15,2 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Asvia 4 237 4 089 4 117 28 0,7 % -120 -2,8 %
   Hoitohenkilökunta 13 0 12 12 0,0 % -1 -7,7 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 4 224 4 089 4 105 16 0,4 % -119 -2,8 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Diagnostiikkakeskus 3 690 3 874 3 617 -257 -6,6 % -73 -2,0 %
   Hoitohenkilökunta 2 576 2 747 2 550 -197 -7,2 % -26 -1,0 %
   Lääkärit 454 465 453 -12 -2,6 % -1 -0,2 %
   Muu henkilökunta 474 499 417 -82 -16,4 % -57 -12,0 %
   Erityistyöntekijät 186 163 197 34 20,9 % 11 5,9 %

 

TAULUKKO 4

Henkilötyövuodet vuonna 2021 (31.12.)

TP 2020 TA 2021 TP 2021 TP2021 vs TA2021 poikkeama TP2021 vs TA2021 poikk.-% TP2021 vs TP2020 muutos TP2021 vs TP2020 muutos-%
HUS yhteensä 22 738  22 839  22 363 -476 -2,1 % -374 -1,6 %
   Hoitohenkilökunta 11 662 11 860 11 289 -570 -4,8 % -372 -3,2 %
   Lääkärit 3 090 3 070 3 053 -17 -0,6 % -36 -1,2 %
   Muu henkilökunta 6 850 6 770 6 827 57 0,8 % -22 -0,3 %
   Erityistyöntekijät 1 137 1 140 1 194 54 4,7 % 57 5,0 %
Sairaanhoitoalueet yhteensä 14 446 14 280 14 000 -280 -2,0 % -445 -3,1 %
   Hoitohenkilökunta 9 640 9 558 9 196 -362 -3,8 % -444 -4,6 %
   Lääkärit 2 686 2 643 2 656 13 0,5 % -31 -1,1 %
   Muu henkilökunta 1 378 1 346 1 403 57 4,2 % 25 1,8 %
   Erityistyöntekijät 741 733 746 13 1,7 % 5 0,6 %
HYKS-sha 7 955 7 928 7 646 -282 -3,6 % -309 -3,9 %
   Hoitohenkilökunta 5 111 5 111 4 823 -288 -5,6 % -289 -5,6 %
   Lääkärit 1 680 1 655 1 643 -12 -0,7 % -36 -2,2 %
   Muu henkilökunta 856 854 866 11 1,3 % 9 1,1 %
   Erityistyöntekijät 308 308 314 6 1,9 % 6 2,1 %
HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut tulosalue 4 649 4 441 4 533 92 2,1 % -116 -2,5 %
   Hoitohenkilökunta 3 287 3 119 3 156 37 1,2 % -131 -4,0 %
   Lääkärit 675 652 658 6 1,0 % -16 -2,4 %
   Muu henkilökunta 285 276 316 40 14,4 % 31 11,1 %
   Erityistyöntekijät 402 393 402 9 2,4 % 0 0,1 %
Hyvinkään sha 877 908 883 -25 -2,8 % 5 0,6 %
   Hoitohenkilökunta 583 622 584 -37 -6,0 % 1 0,3 %
   Lääkärit 173 164 184 20 11,9 % 11 6,4 %
   Muu henkilökunta 104 104 98 -7 -6,3 % -6 -6,1 %
   Erityistyöntekijät 17 17 17 -1 -3,5 % -1 -4,3 %
Lohjan sha 534 551 527 -23 -4,2 % -7 -1,2 %
   Hoitohenkilökunta 370 395 367 -28 -7,0 % -3 -0,9 %
   Lääkärit 91 94 92 -1 -1,5 % 1 1,2 %
   Muu henkilökunta 66 55 62 7 12,7 % -4 -6,2 %
   Erityistyöntekijät 7 8 6 -1 -14,4 % 0 -4,2 %
Porvoon sha 431 453 411 -42 -9,2 % -19 -4,5 %
   Hoitohenkilökunta 289 312 266 -46 -14,8 % -23 -7,9 %
   Lääkärit 68 77 78 0 0,6 % 10 15,0 %
   Muu henkilökunta 67 56 61 5 9,6 % -6 -8,6 %
   Erityistyöntekijät 7 7 6 -1 -14,9 % -1 -13,3 %
Muut tulosalueet yhteensä 8 292 8 559 8 363 -196 -2,3 % 71 0,9 %
   Hoitohenkilökunta 2 021 2 301 2 093 -208 -9,0 % 72 3,6 %
   Lääkärit 404 428 398 -30 -7,0 % -6 -1,5 %
   Muu henkilökunta 5 472 5 424 5 424 0 0,0 % -47 -0,9 %
   Erityistyöntekijät 395 406 448 42 10,2 % 52 13,2 %
HUS Tilakeskus 25 27 26 -1 -3,5 % 2 7,4 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 25 27 26 -1 -3,5 % 2 7,4 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Yhteiset tulosalue 330 367 360 -7 -2,0 % 30 9,2 %
   Hoitohenkilökunta 9 13 15 2 16,2 % 6 72,0 %
   Lääkärit 14 20 16 -3 -17,2 % 2 14,7 %
   Muu henkilökunta 292 319 312 -7 -2,3 % 20 6,7 %
   Erityistyöntekijät 15 15 17 1 8,6 % 2 14,7 %
Ulkoinen tarkastus 4 4 4 0 1,1 % 0 4,2 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 4 4 4 0 1,1 % 0 4,2 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Työterveys 58 72 53 -19 -26,2 % -5 -8,1 %
   Hoitohenkilökunta 36 37 34 -3 -8,5 % -3 -7,1 %
   Lääkärit 7 21 6 -15 -71,1 % -1 -10,3 %
   Muu henkilökunta 11 11 11 1 6,5 % 0 -1,1 %
   Erityistyöntekijät 4 4 2 -2 -39,3 % -1 -34,3 %
HUS Tietohallinto 375 370 390 20 5,4 % 15 4,1 %
   Hoitohenkilökunta 4 4 5 1 28,8 % 2 41,2 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 371 366 385 19 5,3 % 14 3,8 %
   Erityistyöntekijät 0 1 0 -1 -85,7 % 0 -77,3 %
HUS Apteekki 327 341 373 32 9,4 % 47 14,3 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 1 1 1 0 0,0 % 0 41,5 %
   Muu henkilökunta 93 93 102 8 8,9 % 8 9,1 %
   Erityistyöntekijät 233 247 271 24 9,6 % 38 16,3 %
HUS Logistiikka 400 427 464 37 8,7 % 64 16,1 %
   Hoitohenkilökunta 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 400 427 464 37 8,7 % 64 16,1 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Asvia 3 895 3 796 3 727 -69 -1,8 % -168 -4,3 %
   Hoitohenkilökunta 11 0 11 11 0,0 % 0 -0,4 %
   Lääkärit 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
   Muu henkilökunta 3 884 3 796 3 716 -80 -2,1 % -168 -4,3 %
   Erityistyöntekijät 0 0 0 0 0,0 % 0 0,0 %
HUS Diagnostiikkakeskus 2 880 3 154 2 966 -188 -6,0 % 85 3,0 %
   Hoitohenkilökunta 1 962 2 247 2 028 -219 -9,7 % 67 3,4 %
   Lääkärit 382 386 375 -12 -3,0 % -8 -2,0 %
   Muu henkilökunta 393 382 405 23 6,1 % 12 3,2 %
   Erityistyöntekijät 144 139 158 19 13,5 % 14 9,6 %

 

TAULUKKO 5

Tytäryhtiöiden henkilöstömäärät

31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
HUS-Kiinteistöt Oy 324 351 365 382
Uudenmaan Sairaalapesula Oy 232 223 233
Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy 378
HYKSin Kliiniset Palvelut Oy 45 49
HYKS-instituutti Oy 91 93 90 90
Orton Oy 175 179 193 194
Yhteensä 867 895 881 1044

 

TAULUKKO 6

Vuonna 2021 tapahtuneet henkilöstösiirrot

Siirtynyt toiminta Toiminto Henkilömäärä
Vantaan kaupunki Suun terveydenhuollon liikelaitoksen välinehuoltotoiminta 19
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä Keusoten apuvälinepalvelut 6

 

TAULUKKO 7

Eläkkeelle siirtyneet

Henkilöä (lkm) Keski-ikä (v.)
2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021
Vanhuuseläkkeet (sis. Varhennettu vanhuuseläke) 356 374 443 420 64,4 64,5 64,6 64,7
Täysi työkyvyttömyyseläke 13 23 18 21 58,2 60,0 59,7 58,1
Täysi kuntoutustuki 58 47 53 58 48,5 45,8 47,2 49,6
Osatyökyvyttömyyseläkkeet (sis. Osakuntoutustuki) 89 81 79 87 53,6 58,8 55,2 54,8
Yhteensä 516 525 593 586 60,6 61,0 61,7 61,5

 

TAULUKKO 8

Henkilöstömäärän kehitys 2017–2021

Henkilöstön lukumäärä TP2017 TP2018 TP2019 TP 2020 TP 2021
Yhteensä 24 328 24 936 26 536 27 162 26 833
Hoitohenkilökunta 13 208 13 383 14 310 14 595 14220
Lääkärit 3 118 3 227 3 430 3 445 3462
Muu henkilökunta 6 739 6 984 7 415 7 636 7581
Erityistyöntekijät 1 263 1 342 1 381 1 486 1570

 

TAULUKKO 9

Henkilöstömäärä 5 vuotta

Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä ilman siirtoja Henkilöstösiirrot (hlö lkm)
TP 2021 26 833 26 808 25
TP 2020 27 162 27 121 41
TP 2019 26 536 25 532 1 004
TP 2018 24 936 23 695 1 241
TP 2017 24 328 22 057 2 271

 

TAULUKKO 10

Henkilötyövuosien kehitys 2017–2021*

TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020 TP 2021
HUS yhteensä 19 538 20 390 21 522 22482 22082
Hoitohenkilökunta 10 332 10 598 11 159 11658 11285
Lääkärit 2 734 2 806 2 973 3090 3053
Muu henkilökunta 5 721 6 173 6 533 6829 6803
Erityistyöntekijät 750 814 857 905 942
* Varsinaisen henkilöstön HTV

 

TAULUKKO 11

HUSin henkilöstömäärä 31.12.2021 palvelussuhteen tyypin mukaan

Vakinaiset Avoimen viran/
toimen hoitajat
Sijaiset ja
lyhytaikaiset
Henkilöstö
yhteensä
Hlöä  %-osuus Hlöä %-osuus Hlöä %-osuus
Hoitohenkilökunta 11 898 83,7 % 460 3,2 % 1862 13,1 % 14 220
Lääkärit 2 033 58,7 % 881 25,4 % 548 15,8 % 3 462
Muu henkilökunta 5 911 78,0 % 913 12,0 % 757 10,0 % 7 581
Erityistyöntekijät 1 023 65,2 % 399 25,4 % 148 9,4 % 1 570
Yhteensä 20 865 78,1 % 2 653 9,9 % 3 315 12,4 % 26 833

 

TAULUKKO 12

Henkilöstötunnuslukuja henkilöstöryhmittäin 2021

Henkilöstö Työsuhteen laatu
Htv Hlö lkm Osuus henkilöstöstä Työssäolevat Vakinaiset Määrä-aikaiset Henkilö-työtunnin hinta (€) Alle vuoden palveluksessa olleita Sairauspoissaolo päivää/hlö
Hoitohenkilökunta 11 284,5 14 220 53,0 % 10 815 11 898 2 322 26,9 972 17,4
Lääkärit 3 053,3 3 462 12,9 % 2 772 2 033 1 429 53,1 210 5,9
Muu henkilökunta 6 803,0 7 581 28,3 % 6 293 5 911 1 670 22,3 1023 16,9
Erityistyöntekijät 941,6 1 570 5,9 % 1 381 1 023 547 29,7 357 6,3
Yhteensä 22 082,4 26 833 100,0 % 21 261 20 865 5 968 29,3 2 562 15,1
Kehityskeskustelu Strategiset mittarit
Käyntiaste Koettu hyödyllisyys Työkykyisyys-indeksi Työnantajan suositteleminen % Esimies-indeksi Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus (%) Vakinaisen henkilöstönvaihtuvuus (ilman eläkkeitä jne.) (%)
Hoitohenkilökunta 58 % 70 % 3,94 50 % 3,7 10,8 % 8,6 %
Lääkärit 62 % 74 % 4,04 46 % 3,9 7,7 % 4,3 %
Muu henkilökunta 67 % 73 % 4,10 78 % 3,8 10,9 % 7,8 %
Erityistyöntekijät 71 % 78 % 4,02 74 % 3,9 9,5 % 7,3 %
Yhteensä 62 % 72 % 4,00 59 % 3,8 10,5 % 7,9 %

 

TAULUKKO 13

Henkilöstötunnuslukuja tulosalueittain 2021

Henkilölkm 31.12. Henkilötyövuoden keskihinta
1-12/2021 (mukana myös opetuksen ja tutkimuksen henkilöstö)
Työpanos, HTV (mukana myös opetuksen ja tutkimuksen henkilöstö) Työpanos, HTV (varsinainen henkilöstö HUS-Total) Henkilötyö-
tunnin hinta (€)
Vakinaisia % Määrä-
aikaisia %
Vuokratyö-
voiman käyttö (€)
Työssäolo %, kokonais-
työaika (HUS-Total)
10 HYKS-SAIRAANHOITOALUE 9 389 69 925 7 646 7 477 31,8 75,2 % 24,8 % 9 548 661 72,5%
110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 2 039 67 747 1 713 1 703 30,9 81,4 % 18,6 % 540 619 72,8%
114 Pää- ja kaulakeskus 977 72 241 730 713 32,4 73,9 % 26,1 % 2 252 848 71,2%
115 Sisätaudit ja kuntoutus 1 041 58 529 848 844 28,0 67,7 % 32,3 % 1 241 084 72,8%
116 Sydän- ja keuhkokeskus 802 73 598 676 664 33,4 78,5 % 21,5 % 3 287 928 73,1%
117 Naistentaudit ja synnytykset 997 69 737 787 773 31,4 71,7 % 28,3 % 216 433 70,0%
118 Syöpäkeskus 575 71 790 445 423 32,2 73,1 % 26,9 % 406 540 71,6%
119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 640 78 102 545 534 34,2 76,8 % 23,2 % 687 091 74,1%
120 Tulehduskeskus 444 69 418 347 323 31,8 71,4 % 28,6 % 105 083 73,0%
121 Vatsakeskus 1 048 76 079 877 849 34,3 71,7 % 28,3 % 618 934 73,9%
124 Neurokeskus 647 70 049 538 512 32,5 74,7 % 25,3 % 192 102 73,1%
125 Raaseporin sairaala 169 59 507 131 132 27,2 91,2 % 8,8 % 0 71,7%
128 Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 10 89 017 9 9 52,6 100,0 % 0,0 % 0 82,1%
21 MAAKUNNALLISET KLIINISET PALVELUT 5 531 70 406 4 533 4 492 30,9 76,5 % 23,5 % 12 992 028 72,9%
211 Lasten ja nuorten sairaudet 2 069 69 859 1 640 1 613 31,9 75,9 % 24,1 % 2 433 149 69,6%
212 Psykiatria 2 342 65 635 1 916 1 909 29,2 76,9 % 23,1 % 4 435 273 75,6%
213 Akuutti 1 120 80 690 977 970 32,6 76,7 % 23,3 % 6 123 605 73,2%
228 Tulosalueen johto, HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut 0 0 0 0 0,0 0,0 % 0,0 % 0 0,0%
30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 1 079 71 518 883 883 31,4 79,5 % 20,5 % 107 353 72,3%
40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 619 71 911 527 527 31,9 82,8 % 17,2 % 1 138 250 73,7%
60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 520 69 566 411 411 31,3 78,9 % 21,1 % 1 189 384 70,6%
70 HUS TILAKESKUS TULOSALUE 31 85 017 26 26 39,2 96,8 % 3,2 % 0 83,7%
71 HUS YHTEISET TULOSALUE 422 86 074 360 346 38,6 80,0 % 20,0 % -38 952 82,5%
73 HUS TYÖTERVEYS TULOSALUE 75 69 065 53 53 30,8 94,7 % 5,3 % 2 162 328 72,9%
74 HUS TIETOHALLINTO TULOSALUE 442 68 281 390 390 32,4 85,0 % 15,0 % 0 82,0%
75 HUS APTEEKKI TULOSALUE 470 53 518 373 373 24,4 80,5 % 19,5 % 0 77,1%
76 HUS LOGISTIIKKA TULOSALUE 516 47 892 464 464 22,2 88,8 % 11,2 % 601 896 80,9%
77 HUS ASVIA TULOSALUE 4 117 42 166 3 727 3 727 19,9 81,0 % 19,0 % 3 277 344 79,4%
78 HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUS 3 617 67 586 2 966 2 909 30,2 80,1 % 19,9 % 5 363 548 75,1%
Yhteensä (sisältää Ulkoisen tarkastuksen) 26 833 64 710 22 363 22 082 29,3 78,1 % 21,9 % 36 341 839 74,5%
Perehdyttämisen toteutuminen Työnantajan suositteleminen % Esimies-indeksi Vakinaisten kokonais-
vaihtuvuus (%)
Vakinaisten vaihtuvuus (ilman eläkkeitä jne.) (%) Sairaus-
poissaolo-
prosentti
Sairaus-
poissaolot, pvä/hlö (HUS-Total)
Työkykyisyys-
indeksi
10 HYKS-SAIRAANHOITOALUE 3,75 49,0 % 3,73 11.1% 8,6 % 4,31 % 14,7 3,95
110 Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito 3,73 43,0 % 3,59 8,6 % 6,5 % 4,99 % 17,4 3,87
114 Pää- ja kaulakeskus 3,87 59,0 % 4,01 10,7 % 8,2 % 4,25 % 12,5 4,12
115 Sisätaudit ja kuntoutus 3,72 67,0 % 3,76 12,4 % 9,8 % 4,72 % 15,6 4,03
116 Sydän- ja keuhkokeskus 3,82 46,0 % 3,76 12,7 % 10,9 % 3,85 % 15,1 3,93
117 Naistentaudit ja synnytykset 3,64 33,0 % 3,62 8,7 % 6,6 % 4,35 % 15,9 3,86
118 Syöpäkeskus 3,73 52,0 % 3,75 10,0 % 7,1 % 3,67 % 12,0 3,88
119 Tukielin- ja plastiikkakirurgia 3,64 47,0 % 3,75 11,1 % 8,0 % 3,65 % 13,5 4,00
120 Tulehduskeskus 3,87 49,0 % 3,81 10,6 % 8,1 % 4,01 % 12,6 4,05
121 Vatsakeskus 3,69 44,0 % 3,62 9,2 % 7,0 % 3,82 % 13,0 3,94
124 Neurokeskus 3,77 49,0 % 3,69 9,9 % 8,2 % 4,05 % 13,3 3,87
125 Raaseporin sairaala 4,03 63,0 % 4,13 7,7 % 5,2 % 5,16 % 18,7 4,29
128 Sairaanhoitoalueen johto, HYKS 3,86 71,0 % 3,43 20,0 % 10,0 % 0,34 % 1,2 4,14
21 MAAKUNNALLISET KLIINISET PALVELUT 3,70 53,0 % 3,80 10,0 % 7,9 % 3,52 % 12,7 4,01
211 Lasten ja nuorten sairaudet 3,66 49,0 % 3,63 9,7 % 8,1 % 3,49 % 12,9 3,97
212 Psykiatria 3,72 60,0 % 3,93 11,3 % 9,1 % 3,62 % 12,5 4,07
213 Akuutti 3,75 44,0 % 3,83 11,5 % 10,1 % 3,36 % 12,7 3,97
228 Tulosalueen johto, HUS Maakunnalliset kliiniset palvelut 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,0 0,00
30 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE 3,65 57,0 % 3,87 12,3 % 9,0 % 4,50 % 16,2 3,96
40 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE 3,77 58,0 % 3,67 8,7 % 6,4 % 4,20 % 16,8 4,07
60 PORVOON SAIRAANHOITOALUE 3,43 48,0 % 3,66 14,3 % 10,2 % 5,00 % 19,7 3,89
70 HUS TILAKESKUS TULOSALUE 3,43 86,0 % 3,45 6,7 % 3,3 % 0,50 % 1,4 4,33
71 HUS YHTEISET TULOSALUE 3,67 85,0 % 4,08 12,4 % 10,4 % 1,30 % 4,2 4,14
73 HUS TYÖTERVEYS TULOSALUE 3,58 73,0 % 3,79 8,5 % 5,6 % 4,50 % 15,1 4,07
74 HUS TIETOHALLINTO TULOSALUE 3,86 80,0 % 4,02 9,8 % 7,7 % 2,30 % 8,0 4,23
75 HUS APTEEKKI TULOSALUE 3,77 77,0 % 3,98 5,8 % 5,6 % 3,70 % 12,0 3,98
76 HUS LOGISTIIKKA TULOSALUE 3,86 77,0 % 3,92 9,7 % 8,1 % 4,80 % 16,9 4,11
77 HUS ASVIA TULOSALUE 3,62 78,0 % 3,75 12,1 % 8,5 % 5,50 % 19,6 4,05
78 HUS DIAGNOSTIIKKAKESKUS 3,81 61,0 % 3,70 9,5 % 6,3 % 4,60 % 15,8 3,95
Yhteensä (sisältää Ulkoisen tarkastuksen) 3,72 59,0 % 3,77 10,5% 7,9% 4,20 % 15,1 4,00

 

TAULUKKO 14

Maksetut palkat henkilöstöryhmittäin vuonna 2021*

Henkilömäärä 31.12.2021 Palkat Työaika-korvaukset Työaika korvausten %-osuus palkoista
Hoitohenkilökunta 14 220 577 195 105 103 061 444 17,9 %
Lääkärit 3 462 306 471 798 85 703 519 28,0 %
Muu henkilökunta 7 581 268 545 843 22 338 152 8,3 %
Erityistyöntekijät 1 570 66 321 871 862 432 1,3 %
Palkkiot 8 052 683
Jaksotetut ja aktivoidut palkat ja palkkiot* 7 869 086 695 289 8,8 %
Luottamushenkilöiden palkat 705 606
Yhteensä* 26 833 1 219 423 820 212 660 836 17,4 %
* ei sisällä henkilöstökorvauksia

 

TAULUKKO 15

Palvelusaika HUSissa

Henkilömäärä Prosenttiosuus
Alle vuoden 2 562 9,5 %
1-2 vuotta 4 032 15,0 %
3-4 vuotta 3 065 11,4 %
5-9 vuotta 4 821 18,0 %
10-19 vuotta 6 665 24,8 %
20 vuotta tai yli 5 688 21,2 %
Yhteensä 26 833 100,0 %

 

TAULUKKO 16

Täydennyskoulutusten määrä 2017-2021

Vuosi Pv/hlö/vuosi
2021 2,2
2020 2,1
2019 3,6
2018 3,5
2017 3,3

 

TAULUKKO 17

Sairauspoissaoloprosentti 2017–2021

Vuosi Sairauspoissaolo %
2021 4,2 %
2020 4,2 %
2019 3,9 %
2018 4,0 %
2017 4,0 %
Muutos 2020-2021 0,00 %

 

TAULUKKO 18

Sairauspoissaolopäivät 2017–2021

Vuosi Sairauspoissaolopäivät yht. Sairauspoissaolopäivät/ hlö
2021 404 385 15,1
2020 399 749 14,8
2019 350 250 13,6
2018 351 215 14,1
2017 325 269 13,4

 

TAULUKKO 19

Sairauspoissaolot

HUS Verrokit
Sairauspoissaolokustannukset palkkasummasta 2021 4,0 % 3,7 %

 

TAULUKKO 20

Työkyvyttömyyseläkemaksun osuus 2017–2021

Vuosi Työkyvyttömyyseläke-maksujen osuus palkkasummasta Verrokki
2021 0,86 % *
2020 0,66 % 0,98 %
2019 0,64 % 0,90 %
2018 0,60 % 0,85 %
2017 0,51 % 0,77 %
* tietoa ei saatavilla 16.2.2022 mennessä (Kevan Avain tiedot)

 

TAULUKKO 21

Yhteenveto vahingoista 2020–2021

Vahingot Selite 2020 2021
Korvatut Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat sekä ammattitaudit ja epäilyt, joista maksettu korvauksia 964 994
Muut ilmoitetut Vahingot, joista ei ole aiheutunut tai haettu korvauksia sekä ns. ”läheltä piti” -tilanteet 1 871 1 988
Kaikki ilmoitetut Korvatut ja ilmoitetut yhteensä 2 835 2 982

 

TAULUKKO 22

Ammattitaudit ja tapaturmat 2017–2021

Vuosi 2017 2018 2019 2020 2021
Työtapaturma 531 544 517 564 504
Työmatkatapaturma 465 511 491 400 490
Ammattitaudit 3 0 14 33 19
Ammattitautiepäily 6 6 24 110 36
Yhteensä 1 005 1 061 1 046 1 107 1 049
Ammattitautiepäilyistä 16 kpl on Covid-19 tapauksia. Korvatuista 19 ammattitaudeista 8 on Covid-19 liittyviä ammattitauteja.

 

TAULUKKO 23

Vuoden 2020 henkilöstöön liittyvien strategisten avaintavoitteiden toteutuminen

Tavoite Mittari Tavoitetaso 2021 Toteuma 2021
Henkilöstö suosittelee HUSia työnantajana Työnantajan suositteleminen (työolobarometri) >85% suositttelee 59 %
Henkilöstö on sitoutunutta Vakinaisen henkilöstön kokonaislähtövaihtuvuus 5,5 – 6,5 % 10,5 %
Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (ilman eläkkeitä jn.) 7,9 %