Koronapandemian aikana lisääntynyt ylikuormitus kasvaa edelleen. Kampanjoinnissa panostimme työpäivän aikaiseen turvallisuuteen ja tietoisuuteen työmatkaturvallisuudesta.

Työhyvinvointitoimintamme käytännön painopistealueet vuonna 2021 olivat työkuormituksen ja henkisen jaksamisen tuki, työkykyjohtaminen ja turvallisuusasioiden edistäminen. Koronapandemian jatkuessa sekä esihenkilöt että hoitohenkilöstö ovat olleet lujilla. Henkilöstökyselyn mukaan ylikuormituksen osalta ollaan samalla tasolla kuin viime vuonna. Ylikuormitus kasvaa edelleen.

Työkykyindeksi, joka koostuu jaksamisesta sekä kokemuksesta omasta työkyvystä työn fyysisiin ja psyykkisiin vaatimuksiin nähden, on koko jakson aikana pysynyt hyvällä yli neljän tasolla (asteikolla 1–5). Myös työn merkityksellisyyttä kuvaava indeksiluku pysyi hyvänä 4,03 eli työ koetaan innostavaksi, itsenäiseksi, merkitykselliseksi ja siihen ollaan tyytyväisiä. 

Yli 80 % henkilöstöstä kokee saaneensa riittävästi tukea työhönsä.

Ylikuormitusta ja voimavarojen riittämättömyyttä koronaviruspandemian aikana koettiin seitsemässä yksikössä, mikä on puolet vähemmän, kuin vuonna 2020. Henkilöstö on osoittanut suurta joustavuutta ja resilienssiä tilanteiden muuttuessa nopeasti. Yli 80 % henkilöstöstä kokee saaneensa riittävästi tukea työhönsä raskaasta vuodesta huolimatta.

Henkilöstön hyvinvointia kartoitettiin myös hyvinvointikyselyn avulla heinäkuussa. Kyselyyn vastanneista melkein puolet harrastaa kestävyysliikuntaa terveysliikuntasuositusten mukaisesti. 

Turvallista liikkumista töihin, töissä ja kotiin

Ennakoivan työsuojeluasenteen ja kampanjoinnin ansiosta työtapaturmien kokonaismäärä väheni. 

Hyvinvointikyselyyn vastanneista melkein puolet harrastaa kestävyysliikuntaa terveysliikunta­suositusten mukaisesti.

Korvatut pyöräilytapaturmat ovat huomattavasti vähentyneet ja lieventyneet 2020-2021 vertailussa. Myös pyöräilyn aiheuttamien vakavien tapaturmien määrä on laskenut. Työmatkaliikunta on kannatettava ja suosittu tapa liikkua ja hyvinvointikyselyn vastaajista puolet liikkuikin vähintään kolme kertaa viikossa työmatkansa pyöräillen tai kävellen. 

Työsuojelun kampanjateemoja vuonna 2021 olivat savuttomuus ja turvallisuus sekä kuukausittaiset Tules kuntoon -webinaarit. Valmistelimme työsuojelun verkkokursseja ja julkaisimme toukokuussa 2021 kurssin Haastavat asiakastilanteet – aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen puhelintyössä. Lisäksi valmistelimme Työhyvinvointiohjelmaa vuosille 2022–2025 sekä vuosittain päivitettävää työhyvinvointisuunnitelmaa.

LTA1 = Loss time accidents 1 eli kaikki työssä sattuneet tapaturmat joista on aiheutunut yksikin sairauspoissaolopäivä
LTA3 = Loss time accidents 3 eli kaikki työssä sattuneet tapaturmat joista on aiheutunut vähintään 3 sairauspoissaolopäivää
Kaikki korvatut = eli kaikki korvatut tapaturmat, mukaan lukien työmatkatapaturmat, joista aiheutunut poissaoloa