Päivitetyn tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tukevat arvojemme ja strategisten päämääriemme toteutumista.

Päivitimme HUSin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimintavuosille 2021–2022. Päivityksessä huomioimme yleiset henkilöstötiedot sekä vuonna 2021 teetetyn yhdenvertaisuuskyselyn tiedot. Tarkistimme aikaisemmat toimenpiteet ja tavoitteet sekä asetimme uudet. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koostuu kolmesta osasta: ensimmäisessä osassa arvioidaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista perustuen erilaisiin tilastotietoihin ja henkilöstökyselyn tunnuslukuihin, toisessa osassa arvioidaan aiempaan suunnitelmaan sisältyneiden tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja viimeisessä osassa esitellään vuosille 2021–2022 asetetut tavoitteet ja toimenpiteet sekä suunnitelma seurannasta.

Arvojamme ovat edelläkävijyys, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen.

Arvojamme ovat edelläkävijyys, yhdenvertaisuus ja kohtaaminen. Strategisena päämääränä on, että HUS on paras yhteisö oppia, tutkia ja tehdä merkityksellistä työtä, henkilöstö on hyvinvoivaa ja meillä on hyvä kasvaa terveydenhuollon ammattilaiseksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet tukevat osaltaan myös näiden arvojen ja strategisten päämäärien toteutumista. Suunnitelmassa kehitettäviksi osa-alueiksi määrittelimme esihenkilötyön ja johtamisen, henkilöstön sitoutumisen sekä työn kuormituksen.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista seuraamme vuosittain henkilöstötoimikunnassa. Arvioinnissa kiinnitämme huomiota tehtyihin toimenpiteisiin sekä tarkastelemme muun muassa palkkaukseen liittyvien lukujen kehitystä.