Henkilöstön jaksamista tuimme muun muassa koronaan liittyvällä puhelinneuvonnalla, työkykyvastaavien ja virtuaaliapurin avulla sekä työnohjauksella.

Koronapandemian alussa loimme henkilöstön jaksamisen tueksi Virtuaaliapurin sekä otimme käyttöön puhelinneuvonnan. Vuonna 2021 näiden tukien käyttö jatkui. Puhelinneuvonnan hyödyntäminen oli vähäistä, mutta Virtuaaliapuria käytti yhteensä 521 työntekijää. Työnohjausta tai valmennusta hyödynsivät sekä esihenkilömme että työntekijämme. Näiden tukitoimien piirissä oli joulukuun alussa 87 esihenkilöä ja 341 työntekijää.

Esihenkilömme saivat tukea työkykyjohtamisessa alueellisten työkykyvastaavien avulla sekä erilaisilla työkykyjohtamisen valmennuksilla. Työkykyjohtamista tukevien ohjeiden ja ohjelmien uusimisella ja päivittämisellä pyrimme selkeyttämään prosesseja ja vastuita. Tarjosimme myös työkaluja ja valmennusta esihenkilöille työyhteisöjen ristiriitatilanteisiin sekä työkuormituksen hallintaan.

Virtuaaliapuria käytti yhteensä 521 työntekijää.

Työterveyshuoltomme neuvontapuhelimen käyttöaste oli koko vuoden korkea. Useimmiten neuvontaa ja ohjausta tarvittiin muun muassa koronaan liittyen sekä työkykyasioissa ja työssä jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Työhyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia käytäntöjä ja tukitoimia toimme esille esihenkilöinfoissa sekä erilaisissa valmennus- ja koulutustilaisuuksissa. Elokuussa otimme käyttöön kehittämämme Minitreeni-palautumisohjelman, joka tarjoaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden ajastettuihin palauttaviin taukoihin.

Työkykykeskustelut ja varsinkin työterveysneuvottelut käytiin pääsääntöisesti etäyhteyksien kautta. Esihenkilöt ovat aktiivisesti ottaneet käyttöön työkykykeskusteluiden digitaalisen järjestelmän, Työhyvinvointimoduulin.