Otimme rekrytointiviestinnässä käyttöön asteittain työnantajalupauksen. Monet yksikkömme kiinnittivät erityistä huomiota julkaistaviin työpaikkailmoituksiin.

Laadukkaalla rekrytointiprosessilla ja -viestinnällä saadaan aikaan erinomainen hakijakokemus, jolla on suuri vaikutus työnantajamielikuvaamme. 

Vuoden 2021 aikana meillä on monessa yksikössä kiinnitetty huomioita julkaistaviin työpaikkailmoituksiin, Niissä on pyritty kuvaamaan mahdollisimman aidosti, millaista on olla töissä HUSissa, mitä tehtävät sisältävät ja mitä lisäarvoa meillä on tarjota työntekijälle. Olemme saaneet hakijoilta avointa palautetta haastattelujen yhteydessä siitä, että työpaikkailmoituksen välittämä viesti ja mielikuva ovat motivoineet hakemaan. 

Vuoden 2021 aikana jatkoimme työntekijätarinoiden tekemistä. Tarinat avaavat työn arkea HUSissa ja kertovat, millaisten upeiden ammattilaisten kanssa meillä pääsee työskentelemään. Lisäsimme rekrytointiviestintä ja -markkinointitoimenpiteitä myös parantamaan avoimien työpaikkojen näkyvyyttä ja kohdennusta oikeille kohderyhmille. 

Otimme käyttöön työnantajalupauksen viestinnän

Työnantajamielikuvaa tukemaan muotoilimme työnantajalupauksen yhteistyössä Duunitorin kanssa vuonna 2020. Otimme työnantajalupauksen viestintäkonseptin asteittain käyttöön rekrytointiviestinnässä vuoden 2021 aikana, sillä samaan aikaan aloitimme myös HUSin brändin päivittämisen. Halusimme varmistua siitä, että päivityksen jälkeen HUSin brändi ja työnantajalupaus välittävät yhtenäistä viestiä meistä.  

Vuoden 2021 aikana kehitimme perehdytystä ja siitä tukevia työkaluja. Tavoitteena on rakentaa rekrytoinnista perehdytyksen aloittamiseen ja perehdytykseen toteutumiseen saumaton ketju uudelle työntekijälle. Ketju johtaa erinomaisesta hakijakokemuksesta hyvään työntekijäkokemukseen ja sitouttaa samalla työntekijää. Otimme myös käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän. Uuden järjestelmän myötä saimme automatisoitua rekrytointiprosessia, parannettua visuaalisuutta ja helpotettua itse hakemuksen lähettämistä. 

Lue työntekijätarinoitamme:

Työpaikkana HUS päivystys
– Erikoistuvan lääkärin kokemuksia – Duunitori

Sairaanhoitaja HUS Vatsakeskuksessa:
”Erikoissairaanhoitoa, jota ei muualta löydä” – Duunitori

”Työ kehittää ja sopii elämään”
– Röntgenhoitajat Saara ja Jenni kertovat, mikä työssä innostaa ja palkitsee – Duunitori