Otimme käyttöön henkilöstölle liikunta- ja kulttuuriedun sekä maksoimme erilaisia korvauksia työhön liittyvistä muutoksista.

Vuonna 2021 otimme uutena työsuhde-etuna käyttöön liikunta- ja kulttuuriedun. Tämän henkilöstön hyvinvointia tukevan edun arvo oli 200 euroa jokaista työntekijää kohtaan. Vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä liikunta- ja kulttuuriedun arvo korotettiin 200 eurosta 400 euroon henkilöä kohti. 

Korvaukset mukautuivat vallitsevaan tilanteeseen

Sekä keväällä että loppuvuodesta jouduimme koronapandemiatilanteen vuoksi tekemään erilaisia toiminnallisia järjestelyjä. Työntekijöille maksoimme korvauksia työhön liittyvistä muutoksista.

Potilasmäärän kasvamisen johdosta tehtäviä toiminnallisia järjestelyjä tukemaan otimme käyttöön määräaikaiset 250 euron suuruisen tehtäväkohtaisen lisän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän.  Tehtäväkohtaista lisää voi käyttää henkilöille, joiden tehtävä muuttui tilapäisesti potilasmäärien kasvamisesta aiheutuvien henkilöstösiirtojen seurauksena vaativammaksi. Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää voi käyttää joustavuuden perusteella niille henkilöille, jotka siirtyivät työskentelemään työnantajan osoittaman tarpeen mukaisesti toiseen työyksikköön.

Korotimme myös hälytysrahaa määräaikaisesti työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hälytysraha on tarkoitettu sovellettavaksi tilanteissa, joissa työnantaja kutsuu työntekijän vapaa-ajaltaan töihin tai jos työntekijä joutuu jäämään työnantajan pyynnöstä oman työvuoronsa päätteeksi toiseen työvuoroon. Lisäksi korotimme määräaikaisesti ylimääräisen työvuoron tekemisestä maksettavaa korvausta ja jatkoimme vuosiloman siirtämisestä maksettavaa kertakorvausta.