Päivitimme syksyn aikana yhteistoiminnan perusteita ja yhteistoiminta-asioiden käsittelyä kuvaavan menettelytapaohjeen.

Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua HUSin toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttaa työnsä sisältöön, työympäristöön, omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun sekä samalla edistää palvelutuotantomme tuloksellisuutta ja henkilöstön työelämän laatua.

Yhteistoiminnan perusteita ja yhteistoiminta-asioiden käsittelyä kuvataan erillisessä menettelytapaohjeessa yhteistoiminnan toteuttamiseksi. Työnantajan ja henkilöstön edustajista koottu työryhmä päivitti tätä ohjetta syyskuussa 2021. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat koordinoivat pääluottamusmiehet, koordinoiva työsuojeluvaltuutettu, työsuojelun yhteistoiminnan ja henkilöstöjohdon asiantuntijat. Ohje käsiteltiin myös henkilöstötoimikunnassa. 

Yhteistoimintamenettelytapaohjeen päivityksessä keskeisimpiä muutoksia ovat:

  • Lisäsimme ohjeeseen henkilöstön edustajan aloiteoikeuden yhteistoimintamenettelyn käynnistämiseen.
  • Kirjasimme ohjeeseen esihenkilöiden vastuun työnantajan edustajina yhteistoiminnan toteuttamisesta omilla alueillaan.
  • Yhteistyökokouksissa käsiteltävien asioiden piiriin lisäsimme työaikamuotoa koskevat muutokset.
  • Edustukselliseen yhteistoimintakokoukseen osallistuvalle henkilöstön edustajalle on suositeltavaa antaa mahdollisuus perehtyä ja valmistautua käsiteltäviin asioihin työajalla yhteistyössä muiden henkilöstön edustajien kanssa ennen kokousta.