HUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Vuosi 2021 oli toinen perättäinen koronavirusepidemian vuosi ja HUSin keskeinen rooli hoidon eturintamassa jatkui.

Vuoden kulkua värittivät koronaviruksen variantit, jotka kuormittivat sairaanhoitoa tasaisin väliajoin. Erityisesti vuoden lopussa tartuntamäärät kasvoivat ennätyksellisen korkeiksi erittäin tartuttavan omikronmuunnoksen vuoksi. Koronavirusrokotteiden myötä vakavien tautitapausten määrä kuitenkin väheni.

Koronasta huolimatta perustyömme jatkui ja vuonna 2021 palveluidemme kysyntä toipui edellisvuodesta. Hoidimme liki 670 000 potilasta erikoissairaanhoidossa ja yhteispäivystyksissä. Arkipäivää kohden meille saapui keskimäärin 1 300 elektiivistä eli ennalta suunniteltua lähetettä. Leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät pysyivät korkeina. Kahden koronavirusvuoden aikana kertynyttä hoitovelkaa tullaan purkamaan pitkään.

Koronaepidemia loi epävarmuutta myös talouteen. HUSin valtuusto vahvisti tilikauden tulostavoitteeksi alkuperäisen nollatuloksen sijasta 15 miljoonan euron ylijäämän. Tähän vaikutti epidemian aiheuttaman hoito- ja palveluvelan tuoma epävarmuus. HUSin jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2021 keskimäärin 1 044 euroa, mikä oli noin 3,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Kuluneet kaksi poikkeusvuotta ovat olleet erityisesti henkilöstölle haastavia. Henkilökunta on joutunut venymään, eikä epidemian aiheuttamaa väsymystä voi kieltää. Samaan aikaan oli hyvä havaita, että henkilöstötutkimuksen perusteella henkilöstö koki saaneensa tukea ja useimmilla kysymysalueilla tapahtui parannusta. Panostus johtamiseen ja esihenkilötyöhön näkyi tuloksissa. Henkilöstötutkimuksemme tulokset paranivat vuonna 2021 lähiesihenkilötyön osalta lähes kaikilla tulosalueilla.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. HUSin omistavat Uudellemaalle perustettavat neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Sotepe-uudistuksen yhteydessä HUS perustetaan uudelleen: HUS-yhtymän rakenne, hallintomuoto, hallituksen kokoonpano, omistajaohjauksen rakenne ja rahoitusmalli määritellään uudelleen. Uuden HUS-yhtymän perustamisen valmistelu alkoi syksyllä ja valmistelu tulee jatkumaan intensiivisenä koko vuoden 2022 ajan.

Tervetuloa tutustumaan HUSin vuoteen 2021!

HUS Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021