Nykyisen hallituksen on panostettava erityisesti henkilöstöasioihin ja sote-uudistukseen.

Ensimmäiset kuukaudet hallituksen puheenjohtajana ovat yllättäneet minut positiivisesti siinä, miten vaikuttavasti erikoissairaanhoitoa, koulutusta ja tutkimusta HUSissa tehdään koronavirupandemiasta huolimatta. Näkymä HUSin toimintaan on hyvin erilainen hallituksen sisältä kuin mitä se oli aiemmin kuntapäättäjänä.

HUSin hallituksen puheenjohtajuuden myötä hämmästyin sitä, että HUS näkyi poliittisessa päätöksenteossa aiemmin vain budjeteista puhuttaessa. Muut asiat olivat harvoin esillä, vaikka HUSilla on merkittävä asema terveydenhuollossa valtakunnallisesti ja Uudellamaalla. HUS on ikään kuin terveydenhuollon mammutti, joka on ollut kuntapäättäjille yllättävän näkymätön. 

Hallituksen työlistalla kolme asiaa on noussut ylitse muiden: henkilöstö, sote ja talous. Henkilöstöasiat tulevat olemaan tärkeitä tulevinakin vuosina ja meidän on varmistettava henkilöstölle mahdollisimman hyvät edellytykset tehdä työtään potilaiden parhaaksi.

Sote-uudistus osuu tämän hallituksen toimintakaudelle ja näen tässä muutostilanteessa paljon mahdollisuuksia muuttaa rakenteita ja toimintatapoja paremmiksi sekä lisätä yhteistyötä. Uudistuksen yhteydessä ei kuitenkaan pidä hukata HUSin volyymin tuomia etuja. Eri toimijoiden roolien on oltava selkeitä. Kaikkien on tiedettävä, mitä tekee HUS-yhtymä, mitä hyvinvointialueet ja mitä Helsingin kaupunki. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä ei saa olla vastakkainasettelua.

Talousasioissa hankinnat ovat olleet suuressa roolissa, mutta myös tutkimuksen ja opetuksen rahoitus on turvattava. Tutkimuksella ja opetuksella on iso rooli koko Suomen kilpailukyvyn ja elinvoiman kannalta ja meidän on pystyttävä vaikuttamaan siihen, että niiden rahoitus säilyy.

Olen ollut monenlaisissa poliittisissa tehtävissä, mutta tämä hallituksen puheenjohtajuus on ylivoimaisesti vaikuttavin ja vastuullisin. Tekemillämme päätöksillä on suuri vaikutus tavallisten kansalaisten elämään. Työskentely hallituksen sisällä on ollut rakentavaa ja olemme pystyneet käsittelemään vaikeitakin asioita hyvässä työilmapiirissä.

HUSin nykyinen strategia vaikuttaa hyvältä, mutta kaikkien strategioiden konkretisointi on tärkeää. On hienoa, että potilas ja hänen hoitonsa ovat vahvasti esillä strategiassa. Soten myötä strategiakin vaatii päivittämistä, mutta potilaskeskeisyys ei tule muuttumaan. Strategian pitääkin elää ajassa ja vastata sen hetkisiin haasteisiin.

Risto Rautava
HUSin hallituksen puheenjohtaja lokakuusta 2021 alkaen