Vuoden aikana muutimme valmiustasoamme epidemian vaiheiden mukaisesti. Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä jatkoi vuoden läpi alueellisen epidemiatilanteen seuraamista ja antoi sen pohjalta epidemian hillitsemiseen tähtääviä suosituksia väestölle sekä kunnille ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, jotka tekivät tarvittavat rajoituspäätökset.

HUSin valmiusohjeessa on määritelty poikkeusolojen johtamisjärjestelmä. Ohjeessa määritellään kolme eri tasoa konsernitasoiselle valmiustilalle. Valmiusohjeen mukaisesti täysvalmiuteen siirrytään, kun yhteiskunta valmistautuu toimimaan vakavassa häiriötilassa tai valmiuslain mukaisissa poikkeusoloissa. Sekä vuoden alussa että vuoden lopussa valmiustilamme oli korkein mahdollinen eli täysvalmius. 

Muutimme HUSin valmiustilaa vuoden aikana useita kertoja epidemiatilanteen vaiheiden mukaisesti: 

  • 23.11.2020 valmiustila 3 täysvalmius 
  • 3.5.2021 valmiustila 2 tehostettu valmius 
  • 21.6.2021 valmiustila 1 varautumisvalmius 
  • 9.11.2021 valmiustila 2 tehostettu valmius 
  • 17.12.2021 valmiustila 3 täysvalmius 

Toimitusjohtajan päätösten mukaisesti HUSin valmiusjohtamisesta vastasi koko vuoden ajan johtajaylilääkäri, joka on raportoinut toimitusjohtajalle valmiusjohdon toiminnasta. Vuoden aikana johtajaylilääkärin tehtävässä ovat toimineet johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven lisäksi häntä sijaistaneet Jari Petäjä ja Veli-Matti Ulander.

HUSin koronavirustoimien koordinointia jatkoivat edellisvuoden tapaan pandemiakoordinaatioryhmä ja sen työvaliokunta.

Alueellinen koordinaatioryhmä antoi suositukset epidemiatilanteen mukaan

Vuoden aikana Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui 50 kertaa. HUSin lisäksi ryhmässä oli edustajat Uudenmaan kunnista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, ELY-keskuksesta, Traficomista ja yksityissektorilta. Kokouksissa tarkasteltiin alueen epidemiatilannetta, määriteltiin senhetkinen epidemian vaihe ja annettiin tarvittavat suositukset väestölle sekä suositukset kunnille ja aluehallintovirastolle rajoituspäätöksiin liittyen.

HUSin johto osallistui myös pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmään, jonka toimintaa organisoi Helsingin kaupunki. 

Lue lisää HUSin koronavirusvuodesta 2021