Vuoden 2021 aikana jatkoimme sairaalarakennustemme pitkäkestoista peruskorjaus- ja uudisrakentamisohjelmaa.

Vanhoja rakennuksia korjaamalla ja uudistamalla saamme päivitettyä niitä nykypäivän vaativaan erikoissairaanhoitoon ja pidennettyä rakennustemme elinkaarta. Uudisrakentamisella vastaamme kasvavan toimintamme ja muun muassa lisääntyvän tekniikan edellyttämiin tilatarpeisiin.

Olemme joutuneet tarkastelemaan lähivuosien investointisuunnitelmia kuitenkin uudelleen, sillä sote-uudistus tulee edellyttämään niiden kriittistä arviointia ja mahdollista priorisointia. HUSin strategian ja toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeät rakennushankkeet on kuitenkin tarkoitus toteuttaa.

Useita rakennustyömaita käynnissä

HUSin investointiohjelmassa yli miljoonan euron rakennushankkeita oli sairaala-alueillamme työmaavaiheessa vuoden 2021 aikana noin 20. Näistä suuria, yli 10 miljoonan euron hankkeita oli seitsemän.

Suurista rakennushankkeista kuluneen vuoden aikana valmistuivat Puistosairaalan eteläpäädyn peruskorjaus, jossa entisen Lastenklinikkamme tilat uudistettiin aikuiskirurgialle, sekä Naistenklinikan C-siivessä naistentautien ja synnyttäjien vuodeosastotilojen rakentaminen. Rakennustyöt puolestaan käynnistyivät silmätauteihin keskittyvän Tammisairaalamme uudisrakennustyömaalla ja Hyvinkään sairaalan A-osalla peruskorjauksena, jossa uudistamme muun muassa kirurgisia vuodeosastoja. Lisäksi toteutussuunnitteluvaiheessa oli kaksi investointiamme, joiden rakentaminen on alkamassa vuoden 2022 aikana.

Toteutussuunnitteluvaihe käynnistyi myös Helsingin kaupungin kanssa toteutettavan Laakson yhteissairaalan hankkeessa. Se ei kuitenkaan sisälly HUSin investointiohjelmaan, vaan rahoitetaan uuden kiinteistöosakeyhtiön kautta.

Isompien rakennushankkeiden lisäksi teemme vuosittain satoja pienempiä korjausinvestointeja.

Käynnissä olleet uudisrakennushankkeet vuonna 2021 

  • Siltasairaala 2018–2022
  • Tammisairaala 2021–2024
  • Toteutussuunnitteluvaiheessa: Jorvin sairaalan vuodeosastorakennus sekä Laakson yhteissairaala  

Käynnissä olleet peruskorjaukset vuonna 2021

  • Naistenklinikan C-osa 2019–2021 
  • Puistosairaalan eteläpääty 2019–2021
  • Jorvin sairaalan kantaleikkaussalit ja niiden alapuoliset tilat 2019–2023 
  • Syöpätautien klinikan matala rakennusosa 2020–2022 
  • Hyvinkään sairaalan A-osa 2020–2023 
  • Toteutussuunnitteluvaiheessa: Naistenklinikan A-osa