Puistosairaalan eli entisen Lastenklinikan eteläpäädyn peruskorjaus valmistui aikataulussaan kesäkuussa 2021. Lokakuussa käynnistimme suunnitellusti aikuiskirurgiaan painottuvan potilastoiminnan uusissa tiloissa.

Peruskorjauksessa Puistosairaalaan rakennettiin modernit tilat aikuiskirurgian käyttöön. Sairaalassa on nyt 11 leikkaussalia ja polikliinisia ja päiväkirurgisia tiloja sekä leikkaukseen kotoa ja heräämöstä kotiin -toimintojen vaatimia tiloja. Toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistimme sen, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussaleissa. 50 sairaansijan vuodeosasto sijoittuu kahteen kerrokseen.

Puistosairaalaan siirtyi muista kiinteistöistämme plastiikkakirurgiaa, rintarauhaskirurgia, laskimokirurgia, suu- ja leukasairauksien erikoissairaanhoitoa, sekä kliinistä fysiologiaa ja radiologiaa. Yksiköiden toiminta käynnistyi porrastetusti tarkkaan aikataulutettujen muuttojen edetessä.

Suunnittelimme uudenlaisen toiminnan yhdessä

Uuden sairaalan toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen olivat iso ponnistus Puistosairaalaan muuttavilta eri erikoisaloilta ja ammattiryhmiltä. Sairaalan toimintaa suunnitellessa huomioimme potilashoidon optimoinnin, kun moni aiemmin erillään ollut yksikkö muutti yhteisiin tiloihin. Yhteisyksiköillä pystyimme muuttamaan hoitoa yksikertaisemmaksi ja kustannuksiltaan järkevämmäksi. Samalla hoitoprosessi keveni myös potilaiden osalta. 

Keskitimme esimerkiksi poliklinikoiden hajautettua toimintaa isompaan yksikköön ja samoihin tiloihin, mikä toi mahdollisuuden hoitaa suurempia potilasmääriä ja pysyä aiempaa paremmin hoitotakuussa. Lyhytjälkihoitoisen kirurgian LYHKI-yksikkö alkoi koota eri erikoisalojen lyhythoitoisen kirurgian potilaat yhden yksikön sisälle. Samoin vuodeosastosta tuli eri erikoisalojen yhteinen. Vuodeosaston 50 sairaansijasta pääsimme kuitenkin avaamaan henkilökuntavajeen vuoksi vain 32 paikkaa vuoden 2021 aikana. Suunnittelimme ja avasimme sairaalaan myös oman heräämön. Suunniteltua raskaan kirurgian heräämövalvontaa emme henkilökuntavajeen vuoksi päässeet avaamaan vielä vuonna 2021.

Yhteistyötä teimme monella rintamalla myös muiden yksiköiden ja tukipalveluiden kanssa. Tiiviillä yhteispelillä saimme sairaalan toiminnan käynnistettyä aikataulussa ja tiedotettua siitä laajasti.

Poikkeuksellinen rakennushanke

Reilut kaksi vuotta kestäneen peruskorjauksen aikana noin kaksi kolmasosaa Puistosairaalasta uudistettiin täysin. Sisätiloille tehtiin täysimittainen peruskorjaus aiemmin todettujen, laajojen sisäilmaongelmien poistamiseksi. Poikkeuksellisen vaativat tavoitteet valmiin rakennuksen sisäilmastolle edellyttivät jatkuvaa ja järjestelmällistä puhtauden- sekä kosteudenhallintaa koko purku- ja rakennustyön ajan.

Raskaassa purkutyössä rakennuksen eteläpäädystä jäi jäljelle vain runkorakenne ja suojeltu ulkokuori. Tilat rakennettiin uudelleen vähäpäästöisiä materiaaleja käyttäen, uusimalla ilmanvaihto ja sovittamalla nykyvaatimusten mukainen sairaalatekniikka vanhaan rakennukseen. 

Omat erityispiirteensä ja rajoitteensa peruskorjaukseen toi historiallisesti arvokkaan Puistosairaalamme korkea suojelumääräys. Koko hankkeen ajan teimme tiivistä yhteistyötä kaupunginmuseon, rakennusvalvonnan ja muiden viranomaisten kanssa.

Korjaushankkeen teemalla ”Paikan hengessä” kunnioitimme lasten ja nuorten hoitopaikkana yli 70 vuotta toimineen entisen Lastenklinikkamme historiaa. Säilytimme rakennuksen omaleimaisuuden ja tilojen luonteen ja esimerkiksi rakennustaiteellisesti tärkeät alueet kuten porrashuoneet, lasitaideteokset, muumiseinämaalaukset sekä osa alkuperäisistä valaisimista ennallistettiin alkuperäiseen loistoonsa. Toteutimme lisäksi rakennuksen käytäville suuria mustavalkoisia valokuvapintoja kertomaan sairaalan historiasta. Peruskorjauksen yhteydessä kunnostimme myös sairaalatontin kulmassa olevan puistoalueen mukailemaan sen alkuperäistä puistomiljöötä. 

""
Puistosairaala avasi ovensa potilaille 25.10.2021.
""
Peruskorjauksessa säilytimme tilojen omaleimaisuuden kunnostamalla esimerkiksi muumiseinämaalaukset sekä vanhat porraskaiteet ja -tasanteet.