Sote-uudistus toteutuu vuoden 2023 alusta ja aloitimme uudistuksen valmistelun heti lainsäädännön hyväksymisen jälkeen kesällä 2021.

Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Tämä lyhyesti sote-uudistuksena tunnettu lainsäädäntö tulee voimaan porrastetusti 1.7.2021–1.1.2023.

HUSin omistavat jatkossa Uudellemaalle perustettavat neljä hyvinvointialuetta ja Helsingin kaupunki. Johtoajatuksena on luoda mahdollisimman yhtenäinen tapa toimia koko maakunnassa, mikä takaa yhdenvertaisen erikoissairaanhoidon Uudenmaan asukkaille.

HUS perustetaan uudelleen sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksen myötä HUS perustetaan uudelleen. Uuden HUS-yhtymän perustamista valmistelemaan HUSin hallitus nimesi 27.9.2021 lakisääteisen väliaikaisen HUS-valmisteluryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Sami Sarvilinna Helsingin kaupungilta. HUSia edustavat valmisteluryhmässä hallintojohtaja Lauri Tanner sekä asiantuntijasihteerinä toimiva hankejohtaja Teppo Heikkilä.

Väliaikainen HUS-valmisteluryhmä valmistelee ehdotuksen HUS-yhtymän uudeksi perussopimukseksi. Siinä määritellään HUS-yhtymän rakenne, hallintomuoto, hallituksen kokoonpano, omistajaohjauksen rakenne ja rahoitusmalli.

Perussopimus luo myös perustan sairaalan yliopistollisuudelle ja yliopistoyhteistyölle. Lisäksi valmisteluryhmän on lain mukaan valmisteltava muun muassa HUS-yhtymän hallintosääntö. HUS-yhtymän, Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välistä yhteistyötä ja työnjakoa määrittelevän HUS-järjestämissopimuksen valmistelu aloitettiin joulukuun lopussa.

Organisaatio päivitetään palvelemaan uudistuksen tavoitteita

Jotta HUSin organisaatio palvelisi parhaiten uusia hyvinvointialueita, HUSin hallitus päätti, että organisaatiota on syytä päivittää. HUSin hallitus linjasi 16.8.2021 sote-järjestämislaista johdetut tavoitteet organisaation päivitykselle:

  • yhdenvertaisuuden toteutuminen
  • lähipalveluiden turvaaminen
  • hyvän vuorovaikutuksen tukeminen HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan välillä
  • yhteen sovitettujen palvelukokonaisuuksien toteutuminen
  • kustannusvaikuttava ja tehokas palvelutuotanto

Perustimme tätä tavoitetta tukemaan Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalueen 1.6.2021, joka osaltaan tukee rakenneuudistusta kohti toimialakohtaista palvelumallia.

Vuonna 2021 tulosalueelle siirtyivät Akuutti, Lasten ja nuorten sairaudet ja Psykiatria.

Syksyllä 2021 valmistelimme seuraavan vaiheen siirtoa, jolloin tulosalueelle siirtyvät Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Naistentaudit ja synnytykset, Neurokeskus, Pää- ja kaulakeskus sekä Syöpäkeskus. Samalla Psykiatria ja Neurokeskus yhdistyvät yhdeksi tulosyksiköksi, Aivokeskukseksi. Siirto astui voimaan 1.1.2022.

Koska sairaanhoitoalueet lakkaavat vuoden 2023 alussa, kliinisten tulosyksiköiden siirron lisäksi nimitimme työryhmät HUSin alueellisten palvelujen organisoitumisen suunnittelua varten. Työryhmät aloittivat tammikuussa 2022.

Olemme pitäneet henkilöstön ajan tasalla hallinnollisten muutosten valmistelun etenemisestä infotilaisuuksissa ja kokouksissa sekä intrasivuilla.