Strategiamme toteuttaminen pääsi kunnolla vauhtiin vuonna 2021, kun strategiset tavoitteet konkretisoituivat käytännön projekteissa.

Vuosi 2021 oli nelivuotisen strategiamme toinen toteuttamisvuosi. Ensimmäisenä strategiavuonna 2020 keskityimme arvoihimme ja siihen, että jokainen huslainen tunnistaa, miten ne kytkeytyvät omana työhön. Vuoden 2021 tärkein tavoite oli saada tavoitteet muuttumaan järkeviksi toiminnallisiksi projekteiksi. Tässä onnistuimme hyvin. 

Vuonna 2021 toteutimme strategiaa kolmen hankekokonaisuuden kautta: Digimuutos, Geriatrinen hanke ja HUS – huippuluokan tutkimuskumppani. Jokainen hankekokonaisuus koostui yksiköissämme toteutetuista projekteista. Kaikkiaan projekteja oli 14.

”Projektit etenivät hyvin ja vaikka kaikkialla ei päästy tavoitteisiin, suunta on ollut oikea. Olemme pystyneet tekemään asioita, joista on oikeasti hyötyä toimialoilla”, kehittämisjohtaja Visa Honkanen sanoo.

Projektien onnistumisen varmistamiseksi perustimme kehittämisyksikköön tiimin tukemaan projektinhallintaa ja seuraamaan niiden edistymistä. Tämä oli ratkaisevan tärkeää, jotta projektitiimit pystyivät keskittymään varsinaiseen työhön.

Vaikka vuoden 2021 projektit päättyivät vuoden vaihtuessa, jatkamme samojen teemojen parissa myös vuonna 2022. 

Lue lisää strategisista projekteistamme:

Digimuutos: Digimuutos lähtee käyttäjän tarpeista 
Geriatrinen hanke: Parempaa hoitoa iäkkäille