Vuonna 2021 meillä oli viisi strategista tavoitetta, joita toteutettiin kolmen hankekokonaisuuden kautta.

Strategiset tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

Tavoite Mittari ja tavoitetaso Toteutuminen
Potilaita hoidetaan tehokkaasti mobiili-, etä- ja digihoitopoluilla Maisan käyttöönotto yli 70 % 56 % Ei toteutunut
Digihoitopoluilla hoidettujen potilaiden osuus yli 20 % 17 % Ei toteutunut
Sähköisten palvelujen osuus (ekäynnit) yli 15 % 20 % Toteutui
Laadukas johtaminen ja osaamisen jatkuvuus varmistetaan Yli 90 % on tyytyväinen esihenkilöönsä ja työyksikkönsä johtamiseen 73 % Ei toteutunut
Asiakaskokemusta mitataan ja kehitetään palautteen pohjalta kaikkialla HUSissa Vastaanotoilla suositteluindeksi NPS yli 70 % 75 % Toteutui
Päivystyksessä suositteluindeksi NPS yli 50 % 46 % Ei toteutunut
Asiakkaita hoidetaan yhtenäisesti ja integroiduilla poluilla yhdessä perusterveydenhuollon kanssa Geriatrinen hanke etenee sovitusti Toteutui
Integroiduilla poluilla hoidettujen terapiapotilaiden määrän muutos yli 20 % 26 % Toteutui
Tuottavuusohjelman toteutumista ja vaikutuksia seurataan kattavasti. Kustannus per hoidettu potilas koko palvelutuotannossa, muutos alle -1 % 0,8 % Ei toteutunut

Strategiset hankekokonaisuutemme olivat: 

  • Digimuutos
  • HUS – Huippuluokan tutkimuskumppani
  • Geriatrinen hanke

Digimuutos

Digimuutos-hankkeessa tarkoituksenamme oli vakiinnuttaa sähköisten potilaspalvelujen Maisan ja Omapolun sekä Omapolku-mobiilisovelluksen ja eKonsultaation käyttö, lisätä tehokuutta ja luoda käyttöönottoihin liittyen skaalautuvia malleja.

Hankkeissa oli mukana kahdeksan tulosyksikköä sekä yksi sairaanhoitoalue: Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito, Neurokeskus, Psykiatria, Pää- ja kaulakeskus, Sydän- ja keuhkokeskus, Tukielin- ja plastiikkakirurgia, Tulehduskeskus, Vatsakeskus sekä Hyvinkään sairaanhoitoalue.

Geriatrinen hanke

Geriatrisessa hankkeessa oli mukana kolmen tulosyksikköä: Akuutti, Psykiatria sekä Sisätaudit ja kuntoutus. Projekteja oli yhteensä neljä. Tavoitteinamme oli tehostaa integraatiota perusterveydenhuollon kanssa sekä tuottaa parempaa palvelua iäkkäille, monisairaille potilaille.​

HUS – Huippuluokan tutkimuskumppani

HUS – Huippuluokan tutkimuskumppani oli Syöpäkeskuksen kliinisen tutkimusyksikön kehittämishanke. Trialit lentoon -projektin tavoitteena oli kasvattaa yksikön toiminnan volyymia ja laatua sekä kehittyä kansainvälisesti arvostetuksi ja halutuksi yhteistyökumppaniksi, joka toteuttaa vaativia kliinisiä lääketutkimuksia.​​