Strategiset tavoitteemme ja mittarit sekä valitut strategiset projektit vuodelle 2022 ovat:

TAVOITE 2022 TAVOITTEEN SELITYS YHTYMÄTASON
STRATEGINEN MITTARI
VALITUT STRATEGISET PROJEKTIT
VUODELLE 2022
Meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa
 • Hyvän johtamisen mahdollistaminen
 • Yliopistollisen tutkimustyön mahdollisuuksien parantaminen
 • Palkitsemisjärjestelmän ja työnjaon kehittäminen
Lähtövaihtuvuuuden muutos alle vuodessa lähteneiden joukossa (pois lukien eläköityvät)
 • Johtamisen ja lähiesihenkilötyön edellytysten varmistaminen (Yhtymähallinto, HR)
 • Apotti asiantuntija (AA)/Physician builder (PB) –toiminnan vakiinnuttaminen kolmella toimialalla
 • Apotti 2.0 – erikoistuvat lääkärit
  (Sisätaudit ja kuntoutus)
Mittaamme hoitotuloksia ja kehitämme toimintaamme niiden ja saadun palautteen pohjalta kattavasti
 • Potilaan kokeman vaikuttavuuden strategista mittaria (15d) analysoidaan koko ajan säännöllisesti suhteessa operatiivisiin mittareihin (talous, asiakastyytyväisyys)
100 000 potilasta täyttää 15D-mittarin Maisassa
 • Potilaan kokemus ja toimintakykymittari hoidon laadun arvioinnissa (Neurokeskus)
 • PROMIT fibrilloivat; asiakaskokemuksen
  parantaminen eteisvärinä- ja uniapneapolkujen avulla
  (Sydän- ja keuhkokeskus)
 • Sanallisen kriittisen palautteen analysointi tekoälyn avulla
  (Lasten ja nuorten sairaudet)
 • Digipolulla huipulle (Pää- ja kaulakeskus)
 • Päivystystutkimusten käyttö kuvantamisessa
  (Diagnostiikkakeskus)
Parannamme kokonaistuottavuutta yhdessä sote-kumppaniemme kanssa hyödyntämällä yhtenäisiä prosesseja ja hoitoketjuja
 • Hoidon kokonaisläpimenoajan (perusterveyden ja erikoissairaanhoidon välillä), vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittäminen yhteistyössä kuntien / hyvinvointialueiden kanssa
Yhdessä kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa valitulle tietylle riittävän kattavalle potilasryhmälle on kehitetty hoidon kokonaiskustannus- ja vaikuttavuusmittarit
 • Porvoon Liikkuva Sairaala LiiSa (Porvoo)
 • Regional avdelningsverksamhet (Raasepori)
 • Palliatiivisen konsultaatiotoiminnan kehittäminen HYKS sairaanhoitoalueella
  (Syöpäkeskus)
 • Lonkkamurtumapotilaiden hoitoprosessin kehittäminen
  (Sisätaudit ja kuntoutus, Tukielin- ja plastiikkakirurgia)
 • Psykoosin hoitoketju (Psykiatria)
 • Asiakaslähtöiset päiväsairaalapalvelut – tarkkailua ja seurantaa vaativien potilaiden hoitoon pääsyn palvelumuotoilu (Tulehduskeskus)
 • Monipalvelun laajentaminen (Asvia)
 • Kilpailutuksen asiantuntijatyön kehittäminen
  (Yhtymähallinto, Hankinnat)
Tuotamme sujuvat digitaaliset palvelut ja toimivat työkalut sekä asiakkaille että henkilöstölle
 • Maisa, sähköisen asioinnin portaali hyödynnetään kattavasti
 • Asiakirjahallinta sähköistetään kautta HUSin
Pidetään 2021 digitalisaation mittarit:

 • Maisa käyttöönotto >70% potilaista
 • E-käyntejä >20% käynneistä
 • ATEK digiloikka 2: jälkiseurannan tehostaminen
  (Leikkaussalit, teho- ja kivunhoito)
 • Etäyhteyden hyödyntäminen yhteispäivystyksen potilasvirran hallinnassa (Akuutti)
 • Maisa ja potilaan esitiedot sekä ajanvaraus poliklinikoille (Naistentaudit ja synnytykset)
 • Monikanavaisen digitaalisten asiakaspalveluiden kehittäminen