Vuosi 2021 oli HUSille ja huslaisille toinen peräkkäinen poikkeusvuosi, jota leimasi globaali koronapandemia. Henkilöstö joutui edelleen venymään tavallistakin enemmän.

Vuonna 2021 HUS kantoi vastuutaan alueella, jossa koronaepidemian vaikutukset näkyivät eniten. Myös henkilöstö joutui venymään jo toisena vuonna peräkkäin. Tästä venymisestä, yhteisestä tekemisestä ja sitoutumisesta haluan kiittää kaikkia huslaisia.

Pandemian aiheuttamaa väsymystä ei voi kieltää. Henkilöstön jaksaminen, työssä viihtyminen ja työhyvinvointi ovat kaikkein tärkeimpiä asioita, jotta pystymme tarjoamaan jatkossakin vaikuttavinta hoitoa jokaiselle potilaalle Uudenmaan ja Etelä-Suomen alueella sekä valtakunnallisten vastuiden osalta koko maassa. Meidän on jatkuvasti parannettava henkilöstökokemusta ja sitä kautta kehitettävä työnantajabrändiä.

Tänä vuonna globaali koronapandemia toivottavasti rauhoittuu ja siten sairaalakuormitus vähenee. Olemme edelleen kuitenkin pandemian osalta epävarmassa tilanteessa.

Hoitoon pääsy on koronapandemian myötä osaltaan vaikeutunut, ja iso kysymys vuonna 2022 on, miten palaudumme normaalitilanteeseen, ja miten saamme purettua hoitojonoja. Monilla erikoisaloilla kysyntä kasvaa nopeammin kuin tarjonta. Yksi huolenaihe on piilossa oleva hoitovelka. On hyvin mahdollista, että laaja joukko ihmisiä ei ole hakeutunut hoitoon, vaikka heidän pitäisi sinne päästä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eli sotepe-uudistuksen toimeenpano ja valmistelu alkoi vuonna 2021 ja jatkuu kiihtyen vuonna 2022. Uudenmaan erillisratkaisun ja suuren väestömäärämme vuoksi olemme erilaisessa tilanteessa kuin muut alueet Suomessa. Sotepe-uudistuksessa HUS jää ainoaksi sairaanhoitopiiriksi, mutta jäsen- ja omistusrakenteemme tulee muuttumaan ja meistä tulee HUS-yhtymä.

On selvää, että sotepe-uudistuksessa HUS säilyy ja henkilöstö siirtyy perustettavaan HUS-yhtymään nykyisinä työntekijöinä. Toimintaympäristömme tulee kuitenkin muuttumaan. HUSilla on jatkossa vähemmän omistajia ja on keskeistä tehdä yhteistyötä tulevien kumppanien kanssa, jotta voimme toteuttaa yhdessä sotepe-palveluiden integraation. Erillisratkaisu vaatii tiivistä yhteistyötä ja keskustelua HUSin, hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin välillä. Olen optimisti ja uskon, että onnistumme, vaikka Uudenmaan erillisratkaisu on ehkä Suomen vaikein kokonaisuus sotepe-uudistuksessa.

Hoitoon pääsyn ja sotepe-uudistuksen lisäksi meitä työllistävät suuret kiinteistöhankkeet, kuten Siltasairaala ja Tammisairaala. Niiden rakentaminen eteni vuonna 2021 ja Puistosairaalan peruskorjaus valmistui. Olemme Suomen suurin sairaanhoitopiiri ja meillä tehdään koko ajan valtavasti korkeatasoista hoitoa, opetusta ja tutkimusta. Tämä edelläkävijyys vaatii myös sitä, että toimitilat ja laitteet uusiutuvat ja muuttuvat tarpeita vastaaviksi.

Takanani ovat ensimmäiset kuukaudet toimitusjohtajana ja voin ylpeänä todeta, kuinka ammattitaitoinen ja osaava kokonaisuus HUS ja sen henkilöstö ovat. Meillä HUSissa tehdään päivittäin erittäin hienoa ja arvokasta työtä kaikkien potilaiden parhaaksi.  Meillä on oltava jatkossakin selkeä visio ja fokusalueet, joihin panostamme. HUSilla on toimiva strategia, mutta sotepe-uudistuksen myötä se vaatinee päivittämistä. Arvot, missio ja visio eivät varmastikaan muutu, mutta strategian painopisteitä on hyvä tarkastella ja tarkentaa.

Matti Bergendahl
toimitusjohtaja