Teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. Tätä kiinteää sidosta korostaaksemme otimme vuoden 2021 alussa käyttöön yhteisen tunnuksen, joka esiintyy HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimusten, hankkeiden ja koulutusmateriaalien yhteydessä.

Yhteistyöllämme Helsingin yliopiston kanssa on pitkä historia, joka ulottuu 1800-luvun alkupuolelle. Yliopistosairaalaa ja yliopistoa sitova ydin on lääketiede, mutta nykyään yhteistyö ulottuu muillekin aloille. Tästä on esimerkkinä muun muassa uusi sosiaali- ja terveystutkimuksen ja -johtamisen maisteriohjelma.

Yhteinen tunnus korostaa tiiviin yhteistyön sisältöä, jolla teemme yliopiston ja HUSin henkilöstölle itsestään selvää ja yhteiskunnallisesti merkittävää yhteistyötä näkyvämmäksi.

Yliopistollisessa sairaalassa tutkimus on osa hoitoa: arvioimme ja kehitämme hoitoa tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuen koko ajan. Yliopisto ja yliopistollinen sairaala ylläpitävät ja parantavat hoidon laatua ja vaikuttavuutta erityisosaamisensa ja kehittämistoimintansa avulla.

Koulutamme tulevaisuuden huiput yhdessä

Muodostamme Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa Suomen erikoistuneimman ja koulutustarjonnaltaan laajimman lääketieteellisen yksikön.

Yhteistyössä kehitämme sairauksien hoitoa, tuotamme muun muassa rokotteiden valmistamiseen tarvittavaa tietoa ja löydämme ratkaisuja ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimushankkeiden määrästä ja sisällöstä sekä koulutustoiminnan laajuudesta kerromme tarkemmin vuosikertomuksen Tutkimus ja opetus -osiossa.