Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien sekä ajanvarauskäyntien määrät kasvoivat.

Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä, 265 861 kappaletta, kasvoi 1,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 erikoissairaanhoidon päivystyskäyntejä toteutui sairaaloissamme keskimäärin 728 käyntiä päivässä. 

Yhteenlaskettujen ajanvarauksellisia käyntejä oli 2,33 miljoonaa. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja saavutti lähes vuoden 2019 tason, joka oli noin 7 850 käyntiä enemmän. 

Noin viidennes käynneistä sähköisiä

Kaikista käynneistä somatiikan e-käynnit ja psykiatrian erikoisalojen etäpalvelutapahtumat yhteenlaskettuna muodostavat noin 20 prosenttia.

Strategiaamme sisältyvä digitaalisten palveluiden kehittäminen ja pilotointi jatkui vuoden 2021 aikana. Vaikka somaattisten erikoisalojen e-käynnit kokonaisuudessaan vähentyivät neljänneksen vuoden 2020 lukumääristä, on toimintaa myös lisätty ja vakiinnutettu useilla erikoisaloilla. 

Vuonna 2021 e-käyntien määrä vähentyi eniten niillä somatiikan erikoisaloilla, joissa potilaiden fyysinen käynti esimerkiksi ennen toimenpidettä on välttämätöntä. Sähköisten palveluiden käyttö on ollut tasainen tai kasvava muun muassa syöpätautien, synnytysten, keuhkosairauksien ja perinnöllislääketieteen erikoisaloilla.

Psykiatriassa sähköisten palveluiden lisääminen alkoi jo ennen koronavirusepidemiaa. Aikuisten- ja nuortenpsykiatriassa määrät ovat kasvaneet vuoteen 2020 verrattuna eniten ikäryhmässä 28–32-vuotiaat.