Kokeilimme etävastaanottoa Jorvin ja Peijaksen yhteispäivystyksissä loppuvuonna 2021. Etävastaanotolla potilas sai päivystyksellistä apua kotoa käsin eikä hänen tarvinnut lähteä paikan päälle yhteispäivystykseen. 

1.10. alkaen Vantaan ja Keravan ja 15.10. alkaen Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen yli 16-vuotiailla asukkailla oli mahdollista päästä yhteispäivystyksen lääkärin vastaanotolle etänä videon välityksellä. Järjestimme etävastaanottoja viikonloppuisin päivystyksen ruuhka-aikoina. Pilottikokeilu kesti 19. joulukuuta 2021 saakka. 

”Etävastaanotolla olleet potilaat vaikuttivat pääsääntöisesti varsin tyytyväisiltä. Hoidimme etävastaanotolla hyvin moninaisia terveyteen liittyviä ongelmia”, osastonylilääkäri Arja Kobylin kertoo.

Etävastaanotto Maisan videovastaanoton avulla

Ohjasimme potilaat etävastaanotolle Päivystysapu 116117 -palvelunumeron kautta. Päivystysavun sairaanhoitaja teki soittajalle hoidon tarpeen arvion ja varasi hänelle tarvittaessa ajan lääkärin etävastaanotolle. 

Ohjasimme etävastaanotolle henkilöitä, jotka tarvitsivat päivystyksellistä apua, ja joiden vaivan pystyi hoitamaan etänä. 

Itse etävastaanoton hoidimme Maisan videovastaanoton kautta, jota pystyi käyttämään tietokoneella tai älypuhelimen sovelluksella. Etävastaanotolle ohjattaessa olikin tärkeää huomioida myös se, että potilas oli kykenevä käyttämään etävastaanottoa.

Potilasturvallisuuteen kiinnitetiin erityistä huomiota

”Päivystyksen etävastaanottoa suunniteltaessa kiinnitimme erityistä huomioita siihen, että emme ohjaa etävastaanotolle liian sairaita potilaita, vaan ohjasimme kaikki vakavammin sairastuneet potilaat paikanpäälle yhteyspäivystykseen”, kertoo palvelupäällikkö Hanna Vainio Päivystysavusta.

Pilottikokeilun aikana hoidimme etävastaanotolla yhteensä 396 potilasta ja kirjoitimme 263 sähköistä reseptiä. 

”Hoidimme etävastaanotolla kiireellisiä yleislääketieteen alueeseen kuuluvia vaivoja, ja kirjoitimme lääkereseptejä. Suurin osa potilaista sai avun akuuttiin terveysongelmaansa. Vain harvoin jouduimme ohjaamaan potilaan paikan päälle yhteispäivystykseen tai terveysasemalle”, Kobylin kertoo.