HUS-alueella ensihoidon tehtävämäärät kasvoivat huomattavasti kesästä 2021 lähtien. Erityisesti tarpeettomat ensihoidon hälytykset lisääntyivät merkittävästi.

Ensihoidon tehtävämäärät ovat pysyneet tasaisesti korkealla tasolla HUS-alueella kesästä 2020 lähtien, mutta merkittävin kasvu tapahtui toukokuun 2021 jälkeen. Kesä-joulukuun 2021 aikana kasvua oli kahdeksan prosenttia verrattuna vastaavaan aikaa vuonna 2019. Tämä tarkoittaa noin 1 000–1 500 tehtävää lisää kuukaudessa.

Tehtävämäärän kasvu ei selittynyt ensihoitoa vaativilla koronapotilailla eikä muutoksilla väestön sairastavuudessa. 

Tarpeettomat hälytykset kuormittivat ensihoitoa

Tarpeettomien hälytysten määrä oli loppuvuoden aikana todella suuri ja ne kuormittavat muutoinkin kiireistä ensihoitoa. 

Loka-joulukuussa 2021 tehdyssä kartoituksessa selvisi, että 7–8 prosenttia ensihoitotehtävistä oli niin sanottuja tarpeettomia hälytyksiä. Nämä hälytykset saattoivat viivästyttää kriittisesti sairaan potilaan hoidon aloitusta.

Tarpeettomissa hälytyksissä oli usein kyse esimerkiksi pienvammoista tai kuumeesta, jotka olisivat olleet itse hoidettavissa, tai kotimittarilla todetusta korkeasta verenpaineesta tai tarkistustehtävistä hoivakoteihin.

Ensihoito auttaa henkeä uhkaavissa hätätilanteissa

Ensihoidon haasteellisen tilanteen vuoksi kansalaisia muistutettiin median välityksellä, milloin tulee soittaa 112:een ja milloin taas Päivystysapu 116117 -palvelunumero auttaa. 

”Ensihoito auttaa väestöä tilanteissa, joissa henki tai terveys on uhattuna. Tällaisia hätätilanteita ovat esimerkiksi elottomuus, hengitysvaikeudet, voimakas rintakipu, halvausoireet, kouristelu, myrkytykset, vakavat vammat tai runsas verenvuoto. Esimerkiksi korkea kuume ei ole henkeä uhkaava hätätilanne”, ensihoidon ylilääkäri Markku Kuisma muistutti kansalaisia. 

Sairaanhoitoalueiden ensihoidot yhdistyivät

Kesäkuussa 2021 perustettiin Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalue. Organisaatiomuutoksen myötä Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueiden ensihoidot yhdistyivät HYKS-sairaanhoitoalueella toimivan ensihoidon kanssa. Koko HUS-alueen ensihoito aloitti toimintansa Akuutti-tulosyksikön johtamana 1.6.2021. 

Lue lisää Maakunnalliset kliiniset palvelut -tulosalueen organisaatiomuutoksesta.