Yhteispäivystyksissä oli vuoden aikana merkittäviä ruuhkia. Erityisesti vuoden loppupuolella ruuhkat kasvoivat voimakkaasti. Myös Uudenmaan päivystysavun palvelunumero 116117 ruuhkautui vuoden lopulla.

Vuonna 2021 hoidimme yhteispäivystyksissämme noin 386 000 potilasta, mikä on kuusi prosenttia enemmän, kun edellisenä vuonna. Vaikka käyntimäärät lisääntyivät, oli niitä kuitenkin 11 prosenttia vähemmän kuin koronaa edeltävänä aikana.  

Odotusajat jatkohoitoon pitenivät

Jatkohoitoon menevien potilaiden odotusajat yhteispäivystyksissä pitenivät huomattavasti vuonna 2021. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun yhteispäivystyksissä jatkohoitopaikkaa odottavista potilaista lähes puolet (46 prosenttia) viipyi yhteispäivystyksessä yli kahdeksan tuntia. Loppuvuonna odotusajat pitenivät entisestään, ja vuoden 2021 lopulla jo 53 prosenttia potilaista odotti jatkohoitopaikkaa yli kahdeksan tuntia. 

Odotusajat pidentyivät selvästi verrattuna vuosiin 2019 ja 2020, jolloin neljännes osastolle siirtyvistä potilaista joutui odottamaan jatkohoitopaikkaa yli kahdeksan tuntia.  

Jouduimme sulkemaan useita osastopaikkoja sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa, sillä myös hoitohenkilökuntaa sairastui koronavirukseen. Tämä vaikutti suoraan yhteispäivystykseen tulevien potilaiden jatkohoitoon pääsyyn. 

Yhteispäivystyksestä kotiin pääsevien potilaiden odotusajat eivät pidentyneet

Kotiutuvista potilaista 64 prosenttia viipyi yhteispäivystyksessä alle neljä tuntia. Koronaa edeltävänä aikana vuonna 2019 alle neljä tuntia yhteispäivystyksessä viipyneiden osuus oli 53 prosenttia. 

Päivystysavun palvelunumero ruuhkautui

Uudenmaan päivystysavun palvelunumero 116117 ruuhkautui vuoden 2021 lopussa. Soittajat joutuivat odottamaan takaisinsoittoa tavallista pidempään. Päivystysavun toimintaan kuulumattomat koronaan liittyvät puhelut, kuten koronatestitulosten tiedustelut ruuhkauttivat päivystysapua.