Sähköpotkulaudat aiheuttivat kesällä lukuisia päivystyshoitoa vaativia onnettomuuksia. Onnettomuuksiin joutuneet olivat useimmiten päihtyneitä nuoria.

Hoidimme HUSin yhteispäivystyksissä Malmilla ja Meilahdessa sekä Töölön sairaalan tapaturma-asemalla vuoden 2021 aikana noin 500 sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantunutta potilasta.  

Vakavimmin vammautuneet hoidettiin Töölön sairaalan tapaturma-asemalla, pientraumat taas sairaaloiden yhteispäivystyksissä.

Onnettomuudessa usein päihtynyt nuori

Onnettomuuksiin joutuneet olivat keskimäärin noin 30-vuotiaita nuoria, jotka lähtivät illanvietosta päihtyneinä kotiin sähköpotkulaudalla. Liian suuri tilannenopeus ja päihtymisestä johtuva reagointikyvyn alentuminen johtivat törmäykseen tai kaatumiseen. 

Loukkaantumisissa erityisesti pään alueen vammat erottuivat joukosta. Vähintään kolmasosalla vammautuneista oli jonkinasteinen pään vamma. Lisäksi yläraajan murtumat olivat yleisiä sekä vammat, jotka syntyivät, kun sähköpotkulautailija kaatuessaan otti suoristetulla kädellä vastaan.

Useita kymmeniä sähköpotkulautailijoita loukkaantui vakavasti. Vammoina heillä oli kallon sisäisiä verenvuotoja, keskivaikeita tai vaikeita aivovammoja, hankalia pään alueen murtumia sekä suurten kantavien luiden murtumia.

Sähköpotkulaudoilla ajoa haluttiin rajoittaa viikonloppuöisin

Viestimme voimakkaasti kesän aikana sähköpotkulautojen käytön rajoittamisen puolesta etenkin viikonloppuöisin. 

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan johdolla sähköpotkulautayritykset päätyivät tekemään rajoituksia jo kesän aikana. Syyskuun alussa sähköpotkulautojen käyttö kiellettiin Helsingissä viikonloppuisin kello 00–05 välisenä aikana. Kiellon oli määrä olla voimassa vuoden loppuun.

Sähköpotkulautaonnettomuudet vähenivät syyskuun aikana huomattavasti sekä Töölön tapaturma-asemalle että HUSin yhteispäivystyksissä.  

Tutkimusta sähköpotkulautaonnettomuuksista

Syksyllä 2021 lääketieteen kandidaatti Henri Vasaran aloitteesta käynnistyi sähköpotkulautaonnettomuuksiin liittyvä tutkimus, jossa tutkimusryhmä käy läpi kaikki Malmin ja Meilahden yhteispäivystyksissä sekä Töölön tapaturma-asemalla vuosien 2020 ja 2021 aikana hoidetut sähköpotkulautaonnettomuuspotilaat. 

Tutkimustietoa on tarkoitus hyödyntää päätöksenteon tukena, kun Helsingin kaupunki päättää sähköpotkulautojen vuokraustoiminnan rajoituksista. Tutkimusyhteistyössä ovat mukana myös Aalto-yliopisto ja sähköpotkulautatoimijat. Ensimmäiset tutkimustulokset valmistunevat kevään 2022 aikana.