Koronapandemian vuoksi olemme kaikilla psykiatrian linjoillamme lisänneet etäyhteyksien- ja videon välityksellä tapahtuvia potilasvastaanottoja.

Etäyhteyden välityksellä toteutettu terapia on useissa tutkimuksissa todettu vähintään yhtä tehokkaaksi ja toimivaksi kuin kasvokkain tapahtuva terapiaistunto. 

Etäyhteydellä, esimerkiksi videon välityksellä, tapahtuvien vastaanottokäyntien määrä psykiatrian avohoidossa on kasvanut jatkuvasti vuoden 2020 alusta alkaen. Ennätys oli maaliskuussa 2021, jolloin toteutimme noin 6 000 videovälitteistä vastaanottoa. Sen jälkeen määrä on vakiintunut noin 4 000 istuntoon kuukaudessa. 

Videovastaanottoja käytimme monissa palveluisamme, kuten konsultaatioissa, tutkimuksissa, psykoterapeuttisissa interventioissa ja muissa psykososiaalisissa hoidoissa.

Videovastaanottoihin liittyy sekä käytännön hyötyjä että sisältöön liittyviä etuja. Joillekin potilaillemme matka julkisilla liikennevälineillä psykiatrian poliklinikalle voi olla hankalien vaihtoyhteyksien päässä. Myös itse matka vastaanotolle saattaa tuntua potilaasta epämukavalta tai pelottavalta. Samalla säästyy aikaa ja rahaa, kun hänen ei tarvitse liikkua terapeutin luokse. Yhteys hoitokontaktiin onnistuu esimerkiksi mökiltä tai muusta paikasta, jossa tietoliikenneyhteydet toimivat. Tapaamisaikojakin saattaa olla helpompi sopia, kun niitä ei tarvitse sovittaa kulkemiseen. 

Osa työntekijöidemme työajoista on sovitettu etäyhteyksien hoitoon. Tämä on tuonut myös joustoa työntekijöillemme, kun osa työnteosta voi tapahtua etätyöskentelynä kotona.