Tuimme digitaalisten potilaspalveluiden ja eKäyntien laajempaa käyttöä muutosvalmennusten, viestinnän sekä digikehittämisen keinoin. Koronavirusepidemian hallintaan tuotetut ohjelmistot mahdollistivat Uudellamaalla yhtenäiset ja vaikuttavat prosessit koronanäytteenoton ja -rokotusten itsepalveluajanvaraukseen sekä tartuntojen seurantaan ja jäljitykseen.

HUSin strategisena hankkeena toteutetussa Digimuutos-hankkeessa edistimme digitaalisten potilaspalveluiden käyttöönottoa ja levittämistä 13 eri projektissa.

  • Elektiivisistä avohoidon käynneistä 18,36 % toteutettiin digitaalisten palvelujen avulla. 
  • 54,5 % prosenttia potilaista oli ottanut Maisan käyttöönsä.
  • 17 % prosenttia potilaista hoidettiin digihoitopoluilla.

Terveyskylän tunnettuus kasvoi

Jatkoimme Omapolku-palvelun, digihoitopolkujen ja Omapolku-mobiilisovelluksen kehittämistä.

  • Olemme tuottaneet noin 200 digihoitopolkua eri potilasryhmille. 
  • Omapolku-mobiilisovellus on otettu käyttöön 72 prosentissa niistä yksiköistämme, joiden potilaille olemme tuottaneet digihoitopolkuja. 
  • 31.12.2021 digihoitopoluilla oli kirjautuneena 36 230 aktiivista potilasta. 

Terveyskylää rakensimme kansallisella yhteistyöllä myös poikkeusolojen keskellä. Terveyskylän tunnettuus kasvoi: käyttäjiä Terveyskylän ja Mielenterveystalon avoimilla sivuilla oli vuoden 2021 aikana yhteensä 8,4 miljoonaa, käyntejä 15 miljoonaa ja sivun katseluita 38,6 miljoonaa.   

Julkaisimme Terveyskylässä yliopistosairaaloiden Kuulokeskusten yhteistyönä tuottaman Kuulotalon, joka on Terveyskylän 33. talo.

TerveyskyläPRO-palvelu digitaalisen muutoksen tukena

TerveyskyläPRO-palvelu vahvisti asemaansa sote-ammattilaisille suunnattujen oppaiden ja verkkokurssien julkaisualustana. Palvelulla oli lähes 60 000 käyttäjää, lähes 800 000 sivunkatselua ja 220 000 istuntoa. Palvelun löydettyään TerveyskyläPROn käyttäjät tutustuivat tarjontaan viime vuotta perusteellisemmin.

Palvelusta löytyvät e-osaamisen valmennukset palvelevat kaikkia sote-ammattilaisia digitaalisen muutoksen tukena. Vuonna 2021 julkaisimme kaksi digimuutosverkkokurssia: Organisaation tiennäyttäjä ja Yksikön digimentori. Ne tukevat sote-ammattilaisia, joiden tehtäviin kuuluu uusien digipalveluiden edellyttämän toiminnanmuutoksen edistäminen omassa yksikössä.

Erikoissairaanhoidon ammattilaisen perusterveydenhuollon ammattilaiselle antamien etäkonsultaatioiden, eli eKonsultaatioiden käyttö kasvoi epidemiatilanteen vauhdittamana. 

Digitaaliset palvelut vaikuttavia koronavirusepidemian hallinnassa

Koronabotti

Koronabotin avulla Uudenmaan asukkaat ovat voineet varata ajan HUS Diagnostiikkakeskuksen operoimiin koronanäytteenottopisteisiin. Kansalainen saa koronatestituloksen tekstiviestitse.

  • Itsepalveluvarauksia HUS-alueella 1 891 940 kpl, joista puolesta-asiointia 499 377. Lisäksi ammattilaisen botissa 304 246 varausta.
  • Kaikissa kunnissa (sis. myös HUS) itsepalvelussa yhteensä 2 093 344 varausta, joista puolesta-asiointia 521 528. Lisäksi ammattilaisen botissa 362 628 varausta.

HUSin tuottaman Koronabotin avulla kuntien koronaneuvontapuhelimissa säästettiin arviolta 190 000 henkilötyöpäivää. 

Kesällä 2021 avasimme Koronatietoni.fi-palvelun testitulostodistusten tulostamiseen ja vuoden lopulla myös altistustietojen keräämiseen itsepalveluna.

HAAVI

Tartuntojen seurannan ja jäljityksen HAAVI-ohjelmisto mahdollisti Uudenmaan kuntien tartuntatautiyksikköjen ja HUSin epidemia-asiantuntijoiden yhteiset ja tehokkaat tartuntojen jäljitys- ja seurantaprosessit.

HAAVI automatisoi myös tiedonvälityksen positiiviseksi testatuista ja altistuneista henkilöistä HUS-alueelta muille HAAVIn käyttäjille eli Eksoten, Kymsoten ja PPSHP:n sairaanhoitopiireille. Lisäksi neljä yksityistä terveydenhuollon toimijaa välitti positiiviset testitulokset automaattisesti integraation kautta HAAVI-järjestelmään.

Haavi-ohjelmistossa käsiteltiin vuoden aikana 157 575 positiivista näytetulosta. Järjestelmään syötettiin 291 305 altistuneen henkilön tiedot.

FINENTRY

Yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n kanssa suunnittelimme ja toteutimme FINENTRYn, maahantulijoiden koronanäytteenoton ohjelmiston, joka otettiin käyttöön 7.1.2021 Helsinki-Vantaan lentokentällä. 

Palvelun käyttöönotossa teimme viestintäyhteistyötä ministeriöiden, liikennöitsijöiden, matkailupalvelutoimijoiden ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. FINENTRYPRO-palvelu avattiin ohjeistamaan maahantulopisteissä työskenteleviä ammattilaisia ja FINENTRYexpert-palvelu ammattilaisten työvälineeksi. 19 sairaanhoitopiiriä otti FINENTRYn käyttöön. 

FINENTRY.fi sivuilla asioi vuoden 2021 aikana 1 363 569 kävijää, joista koronanäytteenoton ajanvarauksen palvelun avulla teki 612 300 maahantulijaa.

Koronarokotusaika

Koronarokotusajanvarauksen mahdollistava sovellus Koronarokotusaika.fi otettiin käyttöön Uudenmaan kuntien ja HUSin yhteistyönä 4.1.2021. Vuoden 2021 loppuun mennessä sovelluksessa oli varattu Uudenmaan asukkaille:

  • itsepalveluna 1 506 358 koronarokotusaikaa
  • ammattilaisten varaamana 1 167 393 koronarokotusaikaa

Sovellusta on päivitetty viikoittain muuttuvien ohjeiden, rokotusryhmien ja rokotusaineiden saatavuuden mukaan.