Oikea-aikainen hoitoon pääsy on potilaan hyvän hoidon ja oikeuksien toteutumisen perusta. Pitkään jatkunut koronaviruspandemia ylläpitää tilannetta, jossa potilaiden hoitoonpääsy ei aina onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Kahden vuoden aikana kertyneen hoitovelan purkamisessa tulee kestämään pitkään.

Koronaviruspandemia on vaikuttanut omaan palvelutuotantoomme monin eri tavoin. Henkilöstöä on jouduttu siirtämään elektiivisestä eli ennalta suunnitellusta toiminnasta koronaviruspotilaiden hoitoon aina vallitsevan tilanteen mukaan. Vuosi 2021 oli myös uuden potilastietojärjestelmän käytön ensimmäinen kokonainen vuosi. 

Leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät

Hoitoonpääsyä leikkauksiin, toimenpiteisiin tai päiväkirurgiaan odottavien potilaiden määrät pysyivät korkeina vuonna 2021. Yhteensä vuoden 2021 lopussa leikkauksiin, toimenpiteisiin ja päiväkirurgiaan odotti 20 338 potilasta, joista 2 824 on odottanut hoitoa yli puoli vuotta. Leikkauksiin odottavien potilaiden määrä on kasvanut vajaalla 500 potilaalla verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Suurimmat yksittäiset ryhmät olivat kaihileikkaukset sekä polven tai lonkan tekonivelleikkaukset. 

Leikkauksiin tai vuodeosastolle odottavien potilaiden keskimääräinen odotusaika oli 58 vuorokautta ja päiväkirurgiaan odottavien 66 vuorokautta.

Avohoitoon odottavat potilaat

Avohoitoon odotti vuodenvaihteessa 38 276 hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta, joista yli kolme kuukautta odottaneita oli 6 747 ja yli kuusi kuukautta odottaneita 2 205. Potilaiden määrät ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna, mutta yksi keskeinen syy potilasmäärien kasvuun löytyy vuoden aikana tarkennetusta hoitoonpääsyraportoinnista, jonka avulla HUSin hoitojonoja voidaan seurata aiempaa tarkemmin.  

Erikoisaloittain eniten yli kolme kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli erityisesti silmätaudeilla ja ortopediassa.