HUS Hoitotyön vuosikertomus 2021 (PDF)

Hoitotyötä sykkeellä – uudistettu hoitotyön ammatillinen toimintamalli

Hoitotyön ammatillisessa toimintamallissa kuvasimme hoitajien käytännön työskentelyä sekä miten he tekevät yhteistyötä ja kehittävät itseään ammatillisesti tarjotakseen parasta mahdollista hoitoa potilaillemme ja heidän läheisilleen. 

Olemme päivittäneet hoitotyön ammatillisen toimintamallin HUSin strategian mukaiseksi. Se toi esiin hoitohenkilöstön näkemyksen tekemästään työstä​, jossa erityisen tärkeäksi koettiin aito välittäminen, ammattitaito, itsenäinen päätöksenteko, yhteistyö ja eettisyys.

Terveystieteellistä tutkimusnäyttöä potilaan parhaaksi

HUSin hoito- ja terveystieteellinen tutkimuskeskus NRC vahvisti hoitohenkilökuntamme tutkimusosaamista. 

Pyrimme toiminnallamme lisäämään tutkimustiedon hyödyntämistä kliinisessä hoitotyössä ja erikoissairaanhoidon prosesseissa. Koska HUSin alueella ei toistaiseksi ole yliopistoa, jossa opetetaan hoitotiedettä, hoitohenkilökuntamme teki tutkimusta useisiin eri oppilaitoksiin. Koordinoimme NRC:ssä eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen HUSissa tekemää hoito- ja terveystieteellistä tutkimusta.

Kehittämisprojektien avulla kehitimme hoitohenkilöstön työhyvinvointia

Perustimme joihinkin yksiköihimme omia työhyvinvointiryhmiä, joissa pohdittiin, miten he itse voivat kehittää yksikön sisäistä työhyvinvointia.

Lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikön kehittämisprojektin tavoitteena oli lisätä hoitohenkilöstön ja esihenkilöiden työhyvinvointia tarjoamalla helposti saavutettavia tukipalveluita, kuten työnohjausta ja valmennusta. 

Naistenklinikan synnytysosastolla teoreettisena pohjana käytimme työhyvinvoinnin kokonaisvaltaista mallia. Sen kautta pystyimme tunnistamaan työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, työhyvinvoinnin ilmentymät sekä sen vaikutukset.

Oma ammatti-identiteetti, työ itsessään sekä mahdollisuus kehittyä työssä ovat tärkeimpiä voimavaratekijöitä hoitajillemme. Lisäksi korostuvat työyhteisön tuki ja hyvä työvuorosuunnittelu.

HUS Hoitotyön vuosikertomus 2021 (PDF)