Vuoden aikana HUS-alueen asukkailla todettiin yhteensä lähes 127 000 koronavirustartuntaa. Sairaaloidemme vuode- ja teho-osastoilla hoidettiin yhteensä 2156 koronaviruspotilasta.

HUSin alueella todettiin vuoden aikana lähes 127 000 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä kääntyy jyrkkään kasvuun omikronvariantin myötä vuoden lopussa. Lähde: THL:n tartuntatautirekisteri.

Enimmillään koronaviruspotilaita oli hoidossa samanaikaisesti maaliskuussa ja vuoden lopussa. Maaliskuussa teho-osastopotilaiden osuus potilaista oli suurempi kuin vuoden lopussa.

Koronaviruspotilaiden ikäjakauma 2021. Kaikista potilaista 58 prosenttia oli yli 50-vuotiaita, teho-osastoilla hoidetuista yli 50-vuotiaita oli 71 prosenttia.

Sairaalahoidossa olleista koronaviruspotilaista miehiä oli 56 prosenttia. Teho-osastolla hoidetuista potilaista 63 prosenttia oli miehiä.

HUSissa hoidettiin vuonna 2021 yhteensä 2156 koronaviruspotilasta. Vuoden lopussa heistä noin 96 prosenttia on kotiutunut tai siirtynyt jatkohoitoon.