HUSin henkilöstö on ottanut koronavirusrokotuksia innokkaasti. HUSin ja kuntien yhteinen Koronarokotusaika.fi-ajanvarauspalvelu saatiin käyttöön heti tammikuun alussa. Rokotukset ovat olleet tärkeä keino vähentää vakavan koronavirustaudin riskiä.

HUS Apteekki toimitti vuoden aikana lähes 3 miljoonaa rokoteannosta Uudellemaalle ja Kymsoteen. Eniten toimitettiin BioNTech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta (noin 2,7 miljoonaa annosta).

Korkeat rokotuskattavuudet HUSin henkilöstöllä

Koronavirusrokotukset käynnistyivät Suomessa 27.12.2020, kun kuusi työntekijäämme saivat Suomen ensimmäiset koronavirusrokotteet. Henkilöstön rokotusten koordinointia on tehty läpi vuoden 1–2 kertaa viikossa kokoontuneessa työryhmässä, jossa on organisoitu rokotustoimintaa, suunniteltu rokotuksiin liittyvää viestintää ja tarvittavia ajanvarauspalvelun päivityksiä sekä seurattu rokotusten etenemistä.  

Henkilöstömme rokotukset etenivät vuoden 2021 aikana vaiheittain kansallisen ohjeistuksen mukaisesti. Ensimmäisenä rokotimme pääsääntöisesti koronaviruspotilaiden ja -epäilyjen hoitoon sekä koronavirusnäytteenottoon ja -analytiikkaan osallistuvaa henkilökuntaa. Henkilökunnan kolmannet rokotukset aloitimme syyskuussa ennen asetuksen voimaantuloa, jotta vanhenemassa ollut rokote-erä saatiin hyödynnettyä. 

Vuoden lopussa henkilökunnastamme yli 95 prosenttia oli ottanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen, 90 prosenttia oli ottanut toisen annoksen ja 47 prosenttia oli ottanut kolmannen annoksen. 

Vuoden lopussa lääkäreiden osalta rokotuskattavuus oli ensimmäisen ja toisen annoksen osalta yli 95 prosenttia ja kolmannen annoksen osalta 68 prosenttia. 

Myös hoitajista ensimmäisen ja toisen annoksen oli ottanut yli 95 prosenttia henkilökunnasta ja vuoden lopussa kolmannen rokotteen oli ehtinyt ottaa 54 prosenttia. 

Todelliset rokotuskattavuudet voivat olla suuremmat, koska työntekijämme ovat ottaneet koronavirusrokotteita myös kunnissa eivätkä kaikki työntekijät ole ilmoittaneet niistä. Suurin osa henkilöstömme rokotuksista annettiin HUS Työterveyden rokotuspisteissä, mutta tehosterokotuksia annettiin myös potilastyötä tekevissä yksiköissä sekä tulosyksiköiden ja sairaanhoitoalueiden rokotuspisteillä.

Ajanvarausjärjestelmä palveli omatoimisia varaajia ja ammattilaisia

Kunnat vastaavat kansallisen rokotusohjelman toteutuksesta. Niiden vastuulla ovat väestön ja oman sote-henkilökunnan rokotukset. Epidemiologisen yksikkömme järjestämissä viikkokokouksissa organisoitiin yhteistyössä Uudenmaan kuntien kanssa väestön koronavirusrokotukset ja koronavirusrokotusajanvarauksen mahdollistava sovellus. HUSin tuottama itsepalvelusovellus oli ensiarvoisen tärkeä yhteinen alusta rokotusajanvaraukseen. 

Vuoden loppuun mennessä sovelluksessa oli varattu itsepalveluna 1 506 358 aikaa koronarokotuksiin ja ammattilaiset varasivat sovelluksen avulla 1 167 393 koronarokotusaikaa Uudenmaan asukkaille. Sovellusta päivitettiin viikoittain muuttuvien tarpeiden, ohjeiden, rokotusryhmien ja rokotusaineiden saatavuuden mukaan. 

Kampanjointia ja yhteistyötä

Kevätkaudella järjestimme yhdessä Uudenmaan kuntien, suurimpien yksityisten hoiva-alan toimijoiden sekä Tehyn ja SuPerin kanssa hoivalaitosten työntekijöille rokotuskattavuuden nostamiseksi infotilaisuuksia koronavirusrokotteisiin liittyen. 

Heinäkuussa teimme yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa nuorille ja nuorille aikuisille kohdennetun kampanjan koronavirusrokotuksista. Kampanja toteutettiin sosiaalisessa mediassa julkaistavina videoina ja siinä oli mukana nuorille tuttuja some-vaikuttajia. Kanavina käytimme Snapchatia, Jodelia, Instagramia ja Facebookia. 

Vuoden lopussa kampanjoimme yhdessä kuntien kanssa lisärokottajien saamiseksi kuntien rokotuspisteisiin. 

Vuoden lopussa solmittiin sopimus rokotusyhteistyöstä HUSin, kuntien ja useiden yksityisten työterveyspalveluiden tuottajien kanssa. Tämän myötä myös yksityiset työterveyshuollot voivat rokottaa asiakasyritystensä henkilökuntaa. Tuotimme myös koronavirusrokottamisen ohje- ja opetusmateriaalia rokotusoikeutetuille ammattiryhmille kaikille rokottaville tahoille HUSin alueella.