Lohjan sairaala sai vuonna 2021 jo toisen WHO:n vauvamyönteisyyssertifikaatin. Parikymmentä vuotta Lohjalla kätilönä työskennellyt Titta Järvenpää kiinnostui imetyksestä ja vauvamyönteisyydestä jo uransa alussa.

Järvenpää on toiminut imetyskouluttajana jo yli kymmenen vuotta. 

”Itse käytän ennemmin nimikettä vauvamyönteisyyskouluttaja. Se korostaa, ettei kyse ole vain imetyksen tukemisesta, vaan kaikesta perhemyönteisestä hoitotyöstä”, Järvenpää sanoo.

Vauvamyönteisyys on pysyvä hoitokäytäntö

WHO myönsi Lohjan sairaalalle ensimmäisen vauvamyönteisyyssertifikaatti vuonna 2015 ja toisen 2021. Sertifikaatti on osoitus laadukkaasta, tutkittuun tietoon pohjautuvasta hoidosta ja hoitokäytänteistä. 

”Kyse ei ole vain taulusta seinällä, vaan pysyvästä hoitokäytännöstä. Lohjan sairaala on HUSin alueen ja koko Etelä-Suomen ainoa sairaala, jolla on voimassa oleva WHO:n vauvamyönteisyyssertifikaatti. Lähimmät löytyvät Porista ja Jyväskylästä. Tämä nostaa mielestäni sertifikaattimme arvoa entisestään”, Järvenpää kertoo. 

Keväällä 2021 Järvenpää koulutti henkilökuntaa ja piti luentoja. Vauvamyönteisyyttä nostettiin esille myös johtoryhmissä ja tiedotteissa. 

”Olen erittäin ylpeä ja kiitollinen siitä, että sairaalan johto näki koulutusten merkityksen tärkeäksi koronarajoituksista ja kiireestä huolimatta. Oli ilo huomata, että myös lääkärit ja sidosryhmät osallistuivat aktiivisesti koulutuksiin ja keskusteluun”, Järvenpää kiittelee. 

Vauvamyönteisyys näkyy kaikkialla, ei vain imetyksessä. Synnyttäjä voi liikkua vapaasti synnytyksen aikana ja hyödyntää luonnonmukaista kivunlievitystä. Ihokontakti ja ympärivuorokautinen vierihoito ovat tärkeitä varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tukemiseksi. 

”Mielestäni vauvamyönteisyys tulee nähdä osana HUSin yleistä toimintatapaa, johon kuuluvat asiakaskeskeisyys, yksilöllisyys ja laadukas, tutkimusnäyttöön perustuva hoito. Jos näitä tarkastelee osana WHO:n vauvamyönteisyyssertifikaatin kriteeristöä, ei hoitomallin sisäistäminen ole vaikeaa. Se, että jokainen ammattiryhmä uskoo ja luottaa toimintamalliin, on tärkeää”, Järvenpää painottaa.

Synnytysmäärät kasvavat

Lohjan sairaalan synnytysmäärät ovat nousseet huimasti. Vauvabuumi sekä osaston suositut somepäivitykset ovat tuoneet yhä enemmän synnyttäjiä Lohjalle. Vuonna 2021 Lohjalla syntyi 1 405 vauvaa. Kiire näkyy ja myös lisääntyneet erityisseurannat ovat tuoneet lisää haasteita, sillä synnyttäjien riskitekijät ovat selkeästi lisääntyneet vuosien aikana. 

Vuonna 2021 Lohjalla syntyi 1405 vauvaa.

”Pyrimme aina huolehtimaan siitä, että synnyttäjän toiveita kuunnellaan ja häntä tuetaan. Haastetta tuovat entistä lyhyemmät hoitojaksot: kotiin halutaan jo kuuden tunnin kuluttua. Perheillä on kuitenkin paljon sisäistettävää niin lyhyessä ajassa ja tällöin voi vain toivoa, että hoito jatkuu yhdenmukaisena myös neuvolassa. Yhteistyö neuvoloiden kanssa on tärkeää. Toivon, että jatkossa voimme yhä vahvemmin luoda yhteisiä hoitokäytänteitä ja koulutuksia”, Järvenpää toteaa.