Koronaviruspandemia näkyi teho-osastojen arjessa. Toisena koronavuonna hoidimme 416 tehohoitoa vaatinutta koronaviruspotilasta ja kaikkiaan 2 400 tehohoitopotilasta.

Vuonna 2021 hoidimme HUSin alueella 416 tehohoitoa vaatinutta koronaviruspotilasta. Heillä kuolleisuus tehohoidossa oli 12 % ja sairaalassa 18 %. Kaikkiaan tehohoitopotilaita oli 2 400. Tehohoito- ja sairaalakuolleisuudet kaikilla tehohoitopo-tilailla olivat 7,6 % ja 11 %.

Koronaviruspandemia leimasi toistamiseen vahvasti teho-osastojen vuotta.

”Tilanteeseen on nyt suhtauduttu realistisesti. Luotamme osaamiseemme koronapotilaiden hoidossa ja rokotusten tuomaan turvaan vakavalta taudilta. Tiedossa oli, että uudet pandemia-aallot seuraavat toistaan,” tehohoidon linjajohtaja, ylilääkäri Minna Bäcklund kuvaa.

Pandemian aikana muiden tehohoitoisten potilaiden määrä on jonkin verran vähentynyt,
mikä näkyi hoitojaksojen lukumäärässä myös viime vuonna verrattuna aikaan ennen pandemiaa. Hoidimme vuonna 2021 yhteensä 2 400 tehohoitopotilasta, kun vuonna 2019 potilaiden määrä oli 2 650.

Teho-osastojemme koronakuormitus oli suurimmillaan vuodenvaihteessa ja maaliskuussa. Rauhallisen kesän jälkeen koronapotilaiden määrä alkoi taas nousta loppuvuotta kohti, mutta kokonaiskuormitus pysyi jouluun asti kohtuullisena.

Pitkittynyt epidemia on väistämättä kuormittanut henkilökuntaa.

Yhteistyötä yhteisen asian äärellä

Pandemian hoidossa yhteistyö on ollut tärkeää.

”Olemme tehneet erinomaista yhteistyötä HUSin erityisvastuualueen sisällä, mutta myös Suomen yliopistosairaaloiden ja keskussairaalojen kanssa koronaviruspotilaiden hoidossa”, Bäcklund kertoo.

Tehohoidossa työskentelevien ammattilaistemme osaaminen on noussut pandemian myötä yleiseen tietoisuuteen. Riittävän osaavan tehohoitohenkilöstön varmistaminen vaatii vakioidun tehohoidon erikoistumiskoulutuksen myös sairaanhoitajille.

Pandemiasta huolimatta teho-osastoillamme tehtiin myös laatutyötä ja valmistauduttiin laatustandardiakkreditointiin. Marraskuun harjoitusakkreditaatiossa Meilahden teho-osasto ja tehohoidon linja saivat erinomaista palautetta laatujärjestelmätyöstään.

Siltasairaalaan muuttoon valmistautuminen ja sen tehohoitoalueen toiminnan suunnittelutyö eteni ja työ jatkuu tiiviisti edelleen.