Vuonna 2021 teimme yhteensä 420 elinsiirtoa, joista lapsille 24 siirtoa. Elinsiirtojen määrä oli toiseksi korkein historiassa.

Kaikki Suomen elinsiirrot on keskitetty valtakunnallisesti meille. Aikuispotilaiden elinsiirrot teemme Meilahden tornisairaalassa ja lapsipotilaiden Uudessa lastensairaalassa.

Teho-osastoillamme oli koronapotilaiden lisäksi hyvä valmius hoitaa elinluovuttajia myös vuonna 2021.

  • Munuaissiirtoja teimme 268, joista lapsille 11. Lukuun sisältyy 46 elävältä luovuttajalta tehtyä siirtoa.
  • Maksansiirtoja teimme 75, joista kuusi lapsille.
  • Haimansiirtoja teimme 31 henkilölle, joista yksi tehtiin ilman munuaisensiirtoa.
  • Sydänsiirtoja teimme 22 aikuis- ja lapsipotilaalle ja keuhkonsiirtoja 24 aikuispotilaalle. 

Munuaissiirrot eläviltä luovuttajilta ovat lisääntyneet aktiivisen koulutuksen ja tiedotuksen ansiosta. Näitä siirtoja oli 15 enemmän kuin vuonna 2020.

DCDD-toiminnan pilotointi käynnistyi

Syyskuussa 2021 aloitimme DCDD-toiminnan (donation after circulatory determination of death) pilotoinnin, jolla tarkoitetaan elinluovutusta verenkierron pysähtymisen ja kuoleman toteamisen jälkeen. Toiminnan kautta teimme onnistuneesti 8 munuaissiirtoa. Pilotoinnin jälkeen arvioimme toimintaa.

Useampi sata potilasta odotti elinsiirtoa vuoden 2021 lopussa. Vuosittain muutamalle potilaalle ei löydy soveltuvaa siirrännäistä ajoissa. Elinluovutusten määrää onkin tarvetta lisätä.