2021.husinvuosi.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tämä on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan 2021.husinvuosi.fi-sivuston saavutettavuusseloste. HUS pyrkii takaamaan verkkosivustojen saavutettavuuden lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mukaisesti.

Verkkosivuston saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset osittain. Verkkosivusto täyttää kuitenkin WCAG-kriteeristön kriittiset A & AA-vaatimukset. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia:

  • (WCAG 1.4.10) Sivustolla on taulukkorakenteita jotka vaativat kahdensuuntaista vierittämistä.
  • (WCAG 3.1.2) Kaavioiden kuvauksista ruudunlukijoille ilmoittavat tekstit ovat englannin kielellä.
  • (WCAG 1.4.11) Sivustolla olevien ei-tekstuaalisten sisältöjen, kuten kaavioiden, värien kontrastit suhteessa viereiseen väriin tai väreihin on heikko.
  • (WCAG 2.5.4) Sivustolla olevien diagrammien käytöstä ja tulkinnassa saattaa ilmetä vaikeuksia heikkonäköisille ja motorisista vaikeuksista kärsiville.
  • (WCAG 3.2.3) Sivuston navigointimekanismit eivät ole johdonmukaiset.

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Seuraava sisältö ei ole saavutettavissa, koska siihen sovelletaan tilapäisesti lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 3 artiklan 8 kohdan poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

  • Muuta: Sivuston liitteitä, kuten pdf-tiedostoja, ei ole suunniteltu eikä toteuttu saavutettavuusperiaatteita noudattaen sisältöjen ollessa saatavilla verkkokertomussivustolla.

HUS ei vastaa ulkoisten sivujen saavutettavuudesta, joihin osa tämän sivuston linkeistä vie.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.5.2020. Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Anna palautetta sähköpostilla osoitteeseen viestinta@hus.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tämä verkkosivusto/sovellus on julkaistu 18.5.2020