Sivukartta

 • Etusivu
 • Arkisto
 • Henkilöstö
 • HUSin vuosi 2020
 • Potilashoito
 • Talous
 • Tutkimus ja opetus
 • Vastuullisuus
 • Sivukartta
 • Saavutettavuusseloste
 • Saavutettavuuden palaute
 • Uusi strategia vastaa muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin
 • Tuottavuusohjelmaan tuli ideoita henkilöstöltä
 • Henkilöstöhallinto, talous ja viestintä organisoituivat uudelleen
 • Työkykyjohtaminen ja -toiminta
 • Työterveyshuoltoon sähköisiä palveluja
 • Käytännön turvallisuusjohtaminen
 • Päivystysten integraatio oli iso muutos henkilöstölle
 • Sijaisten rekrytointi keskitettiin Porvoossa
 • Vakituiset sissit helpottavat sijaistarpeita
 • Lääkäripula helpotti koulutusohjelman avulla
 • Muuntokoulutus kehitti työuria
 • Oman työn kehittäminen sitouttaa
 • Perehdytys ja koulutus kehittää osaamista
 • Mentorointi perehdytyksen tukena
 • Erikoistuvien vaikuttamismahdollisuuksia lisättiin
 • Mentorointi lisää erikoistuvien tyytyväisyyttä
 • Työhyvinvointia edistäviä työkaluja
 • Työkuormitusta seurataan ja pyritään vähentämään
 • Lean-kehittäminen vähensi työkuormitusta