Vi på HUS ansvarar för vår verksamhet framför allt inför patienterna, men också inför personalen och ägarna samt i större utsträckning hela samhället.

Vårt ansvarsprogram för 2021–22 har i fråga om målen indelats i tre områden, dvs. samhällsansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar. I programmet har HUS alla intressentgrupper, dvs. patienterna, personalen och ägarkommunerna tagits i beaktande. 

Det målinriktade innehållet i programmet omfattar konkreta åtgärder och projekt som främjar ansvarsfullheten. De första målen i vårt ansvarsprogram har varit mycket moderata. På detta sätt har vi kunnat bana väg för framgång, vilket gör det lättare att uppnå de mer krävande fortsatta målen i takt med att programmet framskrider.

År 2021 omfattade våra centrala ansvarsmål att utvidga upphandlingskompetensen, utveckla kundupplevelsen, chefsarbetet och distansmottagningarna samt minska matsvinnet. I fråga om alla ansvarsmål redogör vi för indikatorerna och uppnåendet av målen för vart och ett ansvarsområde.

Utöver målen i ansvarsprogrammet publicerar HUS Logistik varje år en egen ansvarsrapport i enlighet med GRI-standarden.