HUS Logistik är ett av HUS resultatområden som producerar icke-sjukvårdsrelaterade stödtjänster. Våra tjänster omfattar materialhantering, förnödenhetslogistik, sjukhuslogistik och medicinteknik.

Utöver HUS producerar vi tjänster förutom för HUS också för de medlemskommuner och specialupptagningsområden inom HUS som har ingått ett serviceavtal med oss. Resultatområdet HUS Logistik leds och utvecklas av direktören för HUS Logistik med hjälp av ledningsgruppen. Från och med 1.7.2021 överfördes HUS Upphandlingstjänster från HUS Logistik och integrerades i HUS Samförvaltning. I denna ansvarsrapport behandlas både HUS Logistiks och HUS Upphandlings ansvarsarbete 2021.

År 2021 var HUS Logistiks omsättning cirka 329 miljoner euro. HUS Logistik sysselsatte 516 personer 31.12.2021. 

Genom upphandlingsavtalen är våra leveranskedjor globala. Vi upphandlar även produkter som tillverkas i så kallade riskländer (BSCI-klassificering), och en av prioriteringarna i vårt ansvarsarbete är att säkerställa att förhållandena i tillverkningen av dessa produkter är sådana, att de mänskliga rättigheterna och arbetslivets grundläggande rättigheter respekteras (ILO). Dessutom bedömer vi i all upphandling samt i den övriga verksamheten de mest väsentliga miljöaspekterna i enlighet med HUS miljöpolitiska prioriteringar. 

Denna rapport ger en översikt över verksamheten inom HUS Logistik och HUS Upphandling ur perspektivet socialt, ekonomiskt och miljöansvar. Det är vår fjärde ansvarsrapport. Vi har tidigare publicerat ansvarsrapporter om vår verksamhet 2018, 2019 och 2020.