Vårt tvåspråkighetsprogram lanserades år 2020. Språkambassadörerna har en viktig roll i implementeringen av programmet. För att stöda språkambassadörerna utvecklade vi ett språkambassadörsprogram i år.

Vi har haft språkambassadörer på HUS sedan 2007, då vårt första språkprogram lanserades.  Våra värderingar – bemötande, pionjärskap och jämlikhet utgör grunden för det nya tvåspråkighetsprogrammet som reviderades och godkändes år 2020.  

Vi producerar specialiserade sjukvårdstjänster för över 2 miljoner människor, och i Nyland har ungefär 130 000 svenska som modersmål. Den språkliga jämlikheten mellan det finska och svenska språket har en lagstadgad grund.

 Ett av målen i vårt tvåspråkighetsprogram har ända sedan början varit att bilda ett nätverk av språkambassadörer vars uppgift är att främja användningen av det språk som är i minoritet på enheten. 

”Vårt mål är att patienten ska känna sig trygg med att tala och använda sitt eget modersmål, finska eller svenska. Vårt nätverk av språkambassadörer har en viktig roll i detta”, berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm som också är ordförande för språkstyrgruppen på HUS. 

I dagens läge har vi cirka 130 språkambassadörer. Språkambassadörsprogrammet innehåller konkreta åtgärder som hjälper oss att stödja språkambassadörerna i deras arbete, öka kännedomen om verksamheten och göra rekryteringen av nya ambassadörer effektivare.  

”Vi har samlat in respons av språkambassadörerna och byggt upp språkambassadörsprogrammet på basen av den. Språkambassadörerna har en viktig uppgift och vi vill göra vårt bästa för att stödja dem. Vi hoppas att allt fler får upp ögonen för vår verksamhet”, berättar Cecilia Genberg, planerare och koordinator för språkambassadörsverksamheten.

Vi implementerar språkambassadörsprogrammet under strategiperioden 2020–2024.