År 2021 fortsatte de långvariga totalrenoverings- och nybyggnadsprogrammen för våra sjukhusbyggnader.

Genom att renovera och modernisera gamla byggnader kan vi uppdatera dem för dagens krävande specialiserade sjukvård och förlänga byggnadernas livscykel. Genom nybyggnation tillgodoser vi behoven av lokaler för vår växande verksamhet och bland annat den allt större tillämpningen av teknik.

Vi har dock varit tvungna att göra en ny granskning av investeringsplanerna för de kommande åren, eftersom social- och hälsovårdsreformen kommer att kräva en kritisk utvärdering av dessa och en eventuell prioritering. Vi har ändå för avsikt att genomföra de byggprojekt som är viktiga med tanke HUS strategi och verksamhetens kontinuitet.

Flera aktiva byggarbetsplatser

Under 2021 var cirka 20 av de byggprojekt i HUS investeringsprogram som är värda mer än en miljon euro i byggnadsfasen inom vårt sjukhusområde. Sju av dessa var stora projekt värda drygt 10 miljoner euro.

Av de stora byggprojekten slutfördes under det gångna året totalrenoveringen av Parksjukhusets södra gavel, där den tidigare Barnklinikens lokaler renoverades för vuxenkirurgin, samt byggandet av lokaler för de gynekologiska och obstetriska patienternas vårdavdelningar i Kvinnoklinikens C-flygel. Byggarbeten påbörjades i sin tur på byggarbetsplatsen för det nya Eksjukhuset, som fokuserar på ögonsjukdomar. Byggarbeten påbörjades också i form av en totalrenovering av Hyvinge sjukhus A-hus där vi moderniserar bland annat de kirurgiska vårdavdelningarna. Dessutom var två av våra investeringar i fasen för utförandeplanering. Byggarbetet för dessa påbörjas under 2022.

Fasen för utförandeplaneringen påbörjades också för projektet Dals samsjukhus som genomförs tillsammans med Helsingfors stad. Det ingår dock inte i HUS investeringsprogram, utan finansieras genom det nya fastighetsaktiebolaget.

Utöver de större byggprojekten genomför vi varje år hundratals mindre reparationsinvesteringar.

Nybyggnadsprojekt som pågick 2021 

  • Brosjukhuset 2018–2022
  • Eksjukhuset 2021–2024
  • I fasen för utförandeplanering: Jorvs sjukhus vårdavdelningsbyggnad samt Dals samsjukhus  

Totalrenoveringar som pågick 2021

  • Kvinnoklinikens C-hus 2019–2021 
  • Parksjukhusets södra gavel 2019–2021
  • Jorvs sjukhus viktigaste operationssalar och lokalerna under dessa 2019–2023 
  • Den låga delen av Kliniken för cancersjukdomar 2020–2022 
  • Hyvinge sjukhus A-hus 2020–2023 
  • I fasen för utförandeplanering: Kvinnoklinikens A-hus