I och med kommunalvalet i juni 2021 byttes HUS styrelse. Den nya styrelsen valdes vid fullmäktigemötet 14.10.2021. Den nya styrelsen sammanträdde första gången 25.10.2021.

HUS leds av en styrelse som lyder under fullmäktige och som fullmäktige utser för sin mandatperiod. Dessutom utser Helsingfors universitet två styrelseledamöter. Styrelsen fokuserar i synnerhet på att uppnå sjukvårdsdistriktets strategiska mål och att upprätthålla balansen i ekonomin.

HUS styrelse från och med 14.10.2021

Ordförande

Risto Rautava

Samlingspartiet, Helsingfors

Vice ordförande

Erika Veltheim

Sannfinländarna, Vanda

Medlemmar

Hannele Kerola

SDP, Esbo

Olga Gilbert

De Gröna, Vanda

Mika Kasonen

Samlingspartiet, Vanda

Annika Kokko

Samlingspartiet, Hyvinge

Henrik Wickström

SFP, Ingå

Anna Vuorjoki

Vänsterförbundet, Helsingfors

Ilkka Taipale

SDP, Helsingfors

Sanna Vesikansa

De Gröna, Helsingfors

Seija Muurinen

Samlingspartiet, Helsingfors

Erkki Karinoja

Sannfinländarna, Helsingfors

Tapani Eskola

SDP, Borgå

Osmo Soininvaara

De Gröna, Helsingfors

Tiina Noro

Samlingspartiet, Vichtis

Tom Böhling

Helsingfors universitet

Kari Reijula

Helsingfors universitet

Suppleanter

Maritta Hyvärinen (Saml.), Helsingfors
Santeri Heinonen (SDP), Vanda
Oskari Korhonen (Gröna), Vanda
Virpi Räty (Saml.), Nurmijärvi
Timo Karhunen (Sannf.), Hyvinge
Jüri Linros (Saml.), Kervo
Veronica Rehn-Kivi (SFP), Grankulla
Antti Kaajakari (VF), Helsingfors
Mimi Rantanen (SDP), Helsingfors
Maarit Leinonen (Gröna), Helsingfors
Timo Saranpää (Saml.), Helsingfors
Laura Virkkunen (Sannf.), Träskända
Annina Nuutinen (SDP), Tusby
Eeva Honkanummi (Gröna), Esbo
Pekka Kärkkäinen (Saml.), Träskända
Esa Hämäläinen (HU)
Kirsi Rauhala (HU)

HUS styrelse fram till 13.10.2021

Ordförande

Ulla-Marja Urho, Kokoomus, Helsinki

Ulla-Marja Urho

Samlingspartiet, Helsingfors

Vice ordförande

Jari Oksanen, Vihreät, Porvoo

Jari Oksanen

De Gröna, Borgå

Medlemmar

Katrina Harjuhahto-Madetoja, Kokoomus, Helsinki

Katrina Harjuhahto-Madetoja

Samlingspartiet, Helsingfors

Marika Niemi, Kokoomus, Espoo

Marika Niemi

Samlingspartiet, Esbo

Mikko Piirtola, Kokoomus, Lohja

Mikko Piirtola

Samlingspartiet, Lojo

Sirpa Peura, Kokoomus, Vantaa

Sirpa Peura

Samlingspartiet, Vanda

Reetta Vanhanen, Vihreät, Helsinki

Reetta Vanhanen

De Gröna, Helsingfors

Eeva Honkanummi

De Gröna, Esbo

Ilkka Taipale, SDP, Helsinki

Ilkka Taipale

SDP, Helsingfors

Pirkko Letto, SDP, Vantaa

Pirkko Letto

SDP, Vanda

Petri Kajander, SDP, Raasepori

Petri Kajander

SDP, Raseborg

Björn Månsson, RKP, Helsinki

Björn Månsson

SFP, Helsingfors

Harri Lehtimäki, Perussuomalaiset, Helsinki

Harri Lehtimäki

Sannfinländarna, Helsingfors

Anna Vuorjoki, Vasemmistoliitto, Helsinki

Anna Vuorjoki

Vänsterförbundet, Helsingfors

Kirsti Handolin, Keskusta, Nurmijärvi

Kirsti Handolin

Centerpartiet, Nurmijärvi

Kari Reijula, Helsingin yliopisto

Kari Reijula

Helsingfors universitet

Tom Böhling, Helsingin yliopisto

Tom Böhling

Helsingfors universitet

Suppleanter

Sirpa Asko-Seljavaara (Saml.), Helsingfors
Juha Levo (Saml.), Helsingfors
Sebastian Johansson (Saml.), Esbo
Seija Gustafsson (Saml.), Raseborg
Sakari Rokkanen (Saml.), Vanda
Ossi Vähäsarja (Gröna), Träskända
Terhi Aalto De (Gröna), Helsingfors
Lauri Lukka De (Gröna), Helsingfors
Reijo Vuorento (SDP), Helsingfors
Vesa Mauriala (SDP), Hyvinge
Leena Luhtanen (SDP), Esbo
Veronica Rehn-Kivi (SFP), Grankulla
Ceta Lehtniemi (Sannf.), Lojo
Saku Etholén (VF), Helsingfors
Pentti Kinosmaa (Centerpartiet), Borgå
Esa Hämäläinen (HU)
Kirsi Rauhala (HU)