År 2021 vårdade vi på intensivvårds- och vårdavdelningarna 2 156 patienter som hade drabbats av coronavirusinfektion.

 Vårdperioderna bestod av totalt 17 506 vårddagar, och av dessa omfattade 4 000 krävande intensivvård. Faktureringen för coronaviruspatienternas vårdperioder uppgick till 35,1 miljoner euro. Utöver avdelningsvård resulterade coronavirusinfektionerna i fakturering för akutmottagningsbesök på 2,1 miljoner euro. 

Det var redan andra året som coronavirusepidemin påverkade vår verksamhet. Av denna anledning ansökte vi i april 2021 och november 2021 om statsbidrag för att täcka kostnaderna som epidemin gav upphov till. HUS beviljades bidrag riktade till sjukvårdsdistrikten samt bidrag för övriga nödvändiga kostnader på totalt 75,6 miljoner euro. 

Faktureringen för coronavirustesterna och -analyserna till HUS medlemskommuner och specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt var totalt 252,4 miljoner euro.