Medlemskommunernas betalningsandel var totalt 1,8 miljarder euro, en budgetunderskridning på 5,9 procent och en ökning på 0,3 procent jämfört med året innan.

För HUS medlemskommuner blev den specialiserade sjukvårdens kostnad per invånare i genomsnitt 1 044 euro 2021.

Faktureringen för den sjukvårdsrelaterade tjänsteproduktionen uppgick för andra än medlemskommunernas betalare till 218,1 miljoner euro. Den var 1,4 miljoner euro, eller 0,7 procent lägre än budgeterat. Faktureringen till specialupptagningsområdet underskred budgeten med endast 0,5 miljoner euro, eller 0,6 procent. Däremot överskred faktureringen till de övriga sjukvårdsdistrikten budgeten med 2,1 miljoner euro.