Under räkenskapsåret lyfte Samkommunen HNS nya långfristiga lån på 90 miljoner euro. Lånen amorterades med 18,2 miljoner euro.

Vid utgången av året var lånestocken 734,0 miljoner euro och bestod av långfristiga lån.

Lånefordringarna uppgick till 26,4 miljoner euro och de likvida medlen till 183,1 miljoner euro.

Kassadagarna var 21,6 och minimimålet 15 dagar.

Soliditeten var 23,2 procent, och minimimålet 18 procent.

Nettofinansieringskostnaderna på 10,2 miljoner euro var 3,3 miljoner euro lägre än i den ursprungliga budgeten. Av ränterisken för samkommunens långfristiga lånestock var 78 procent skyddad.