År 2021 uppgick våra investeringsutgifter till totalt 250 miljoner euro, varav 184,1 miljoner euro användes för bygginvesteringar.

De kostnadsmässigt största byggprojekten var Brosjukhuset med 70 miljoner euro, nya Eksjukhuset med 18,9 miljoner euro och totalrenoveringen av Parksjukhuset med 16,5 miljoner euro. De första vuxenkirurgiska funktionerna flyttade till sjukhuset i oktober då den första fasen av totalrenoveringen avslutades. I planerings- och genomförandefasen pågick dessutom 17 byggprojekt värda mer än 10 miljoner euro var.

Största delen av projekten genomfördes inom Mejlans, Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhusområden. Förutom i de egna bygginvesteringarna deltog vi också med en stor insats och tillsammans med Helsingfors stad i planeringen av det nya samsjukhuset på Dals sjukhusområde.

Den största enskilda apparatinvesteringen gjordes i Parksjukhusets anordnings- och möbelutrustning. Det totala värdet av apparatinvesteringarna uppgick till 35,6 miljoner euro.

Hos HUS IT-förvaltning omfattade våra kostnadsmässigt största egna investeringar 2021 projekten för patientdatasystemet, till exempel utveckling av e-hälsotjänster, applikationer för kliniska analyser samt integrationsprojekt för Apotti-systemet. Värdet av årets investeringar för IT-förvaltningen uppgick till totalt 25,8 miljoner euro.