Utvecklingen av vår totala kapacitet följs upp med hjälp av nyckeltalet kostnad per patient.

HUS kostnad per patient uppgick 2021 till 3 245 euro. År 2020 var motsvarande siffra 3 123 euro, med andra ord ökade kostnaden med 3,9 procent. Ökningen beror i synnerhet på att coronavirustestningens drive in-kunder 2020 räknades som patienter, vilket resulterade i en lägre kostnad per patient. Jämfört med 2020 ökade den deflaterade kostnaden per patient med 0,8 procent. Vårt mål var att kostnaden per patient skulle minska på HUS-nivå med 1 procent jämfört med föregående år.