Tillsammans med Helsingfors universitet bildar vi Finlands mest specialiserade och till sitt utbildningsutbud mest omfattande koncentration av forskning och undervisning där genomslagskraftig forskning bedrivs.

Hos oss pågår fortlöpande mer än 2 000 forskningsprojekt som påverkar både samhället och individen, nationellt och internationellt. 

Mer än 800 grundexamensstuderande vid Helsingfors universitets medicinska fakultet avlägger sin praktik under vår handledning. 

Hos oss kan man specialisera sig i 50 medicinska och fem odontologiska specialiteter. Våra sjukhus sysselsätter cirka 1 500 läkare under specialistutbildning och cirka 50 läkare under specialisttandläkarutbildning. Vi har också de mest övergripande möjligheterna till vidareutbildning för specialister i Finland: cirka 50 tilläggsutbildningsprogram som tryggar universitetssjukhusets krävande specialkompetens.

Vid Medicinska fakulteten utexaminerades sammanlagt 124 doktorer, varav

  • 66 inom medicin
  • 10 inom odontologi
  • 42 inom filosofi
  • 6 inom psykologi och
  • 4 inom vård- och hälsovetenskaper (Åbo universitet och Östra Finlands universitet).

År 2021 beviljade vi 

  • 737 nya forskningstillstånd,
  • 186 forskningstillstånd för lärdomsprov,
  • 5 datatillstånd för HUS externa forskare och organisationer samt
  • 1 datatillstånd för undervisning på organisationsnivå.