Trots att coronaepidemin fortsatte var 2021 ett bra år för Helsingfors Biobank, och materialet utnyttjades i allt större utsträckning. Ett biobankssamtycke ges allt oftare i elektronisk form. Vi blev bättre på att ordna webb- och hybridevenemang.

Det gjordes 113 förfrågningar om förhandsutredning av material. Motsvarande siffra var 105 året innan. Antalet avtal om utlämnande av material ökade med tio jämfört med året innan och uppgick till 42. Största delen av biobanksprojekten är fortfarande akademiska, dvs. forskarorienterade, men antalet företagsprojekt visar också en lovande uppgång. 

Deltagare i internationella och nationella forskningsprojekt

Under årets lopp anslöt vi oss till betydande forskningsprojekt där man med EU-finansiering undersöker insamlingen, bearbetningen och utnyttjandet av europeiskt patologiskt material i digital form (BIGPICTURE), riskprofilerna för genetiska sjukdomar (Intervene) samt identifieringen av underdiagnostiserade sällsynta sjukdomar med tillämpning av AI-metoder (Rare3k). Vi samordnar den av social- och hälsovårdsministeriet stödda nationella undersökningen om hur genominformation som genereras i biobanksforskningen kan utnyttjas inom hälso- och sjukvården. 

Helsingfors Biobanks material används för närvarande redan i mer än 100 forskningsprojekt, av vilka de flesta är internationella.

Till det nationella FinnGen-projektet levererade vi mer än 15 000 DNA-isolerade prover, vilket höjde antalet provleveranser från Helsingfors Biobank till FinnGen till drygt 93 000. Av dessa har vi redan återfått genotypdata från 63 000 provgivare, och de kommer att användas i ytterligare studier.  

Färskvävnadsprover för cancerforskningen

Med stöd från Södra Cancercentralen FiCAN South samlade vi i samarbete med HUSLAB:s patologiska laboratorier in mer än 1 100 färskvävnadsprover till Helsingfors Biobank. 

Totalt har närmare 7 000 färskvävnadsprover ackumulerats. De färskvävnadsprover från cancertumörer som samlas in med stöd från Helsingfors Biobank har en viktig roll i iCAN-projektet.  

Utvecklingen av e-tjänsterna fortsatte

Vi utvecklade och genomförde dataanalyser i krävande kundprojekt. Förfrågningar om förhandsutredningar som sänts genom portalen Fingenious.fi besvaras i allmänhet inom en eller två veckor, och kohortbildningen av utlämningsförfrågningar tar en till två månader beroende på svårighetsgraden.

 Vi samlar i allt större utsträckning in biobankssamtycken elektroniskt genom Hälsobyn- och Maisaplattformarna. Då det gäller begäran om samtycke biträder och utbildar biobankens sakkunniga forskningsskötare personalen vid HUS och specialupptagningsområdets sjukhusenheter. På grund av coronavirusepidemin och introduktionen av Apottisystemet har det dock hos enheterna uppkommit klara utmaningar i insamlingen av prover, men vi hoppas att vi kan klara av dem i framtiden.

Vår verksamhet har visat sig uppfylla kvalitetsstandarderna

Fimea, som övervakar biobankerna, genomförde en revision hos Helsingfors Biobank i december 2021. Revisionen gick bra: kvalitetsdokumentationen konstaterades vara högklassig och verksamheten i enlighet med biobankslagen. Helsingfors Biobanks verksamhet har nu således i sin helhet dokumenterats och bedrivs i enlighet med god kvalitetspraxis.