Från och med början av 2016 har mer än 150 000 biobankssamtycken samlats in. Vid utgången av året hade prover samlats in från närmare 115 000 personer. Arkivet för våra paraffiningjutna vävnadsprover innehåller prover från närmare 700 000 personer.

I insamlingen av biobankssamtycken och -prover uppnåddes den eftersträvade nivån, trots coronavirusepidemin och introduktionen av patientdatasystemet Apotti. Antalet elektroniska biobankssamtycken ökade jämfört med antalet samtycken i pappersform.

Samarbetet för att utvidga biobanksfunktionerna i Apotti-systemet och Maisa-portalen fortsätter. Automatiseringen av biobanksförfrågningar med hjälp av robotteknik framskred till implementeringsfasen.

Bland prioriteringarna för FinnGen-projektet effektiviserade vi insamlingen av biobanksprover i synnerhet från neurologiska och gastrologiska patienter. 

Materialet i Helsingfors Biobank ökade 2021 med drygt 15 000 nya B-Bio-0-prover, dvs. i genomsnitt med cirka 60 nya prover varje vardag.

År 2021 samlade vi in mer än 1 100 färskvävnadsprover i samarbete med HUSLAB:s patologiska laboratorier. Under sex år har totalt närmare 7 000 färskvävnadsprover ackumulerats. Vi fortsatte insamlingen av vätskebiopsiprover (cellfria DNA-prover) från cancerpatienter, och i slutet av 2021 hade redan drygt 5 200 vätskebiopsiprover samlats in. 

Under året inledde vi flera riktade provinsamlingsprojekt i samarbete med forskningsgrupper.